SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Táto webová stránka ukladá do vašich počítačových zariadení súbory cookie s cieľom zlepšiť jej fungovanie a pomôcť nám a našim partnerom porozumieť, ako našu webovú stránku používate. Ďalšie použitie tejto stránky (kliknutím, navigáciou, posúvaním) alebo zrušenie tejto informácie o súboroch cookie sa považujú za súhlas s aplikáciou a použitím súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako ich odstrániť, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Politika ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov a podmienky pre používateľov internetovej stránky www.oetker.sk.

Ochrana údajov na internetovej stránke Dr. Oetker, spol. s r.o. 
Rešpektujeme vaše súkromie a chceme, aby vaša návšteva našej internetovej stránky bola bezpečná a k vašej spokojnosti. Ochranu vašich osobných údajov (napr. meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, číslo telefónu) preto berieme veľmi vážne a pri nakladaní s týmito údajmi budeme striktne dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov:

1. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov, súhlas

Bez vášho súhlasu nebudeme zhromažďovať žiadne vaše osobné údaje prostredníctvom našej internetovej stránky. Iba vy môžete rozhodnúť o tom, či nám poskytnete alebo neposkytnete svoje osobné údaje napr. v rámci prieskumu, registrácie, súťaže a pod. Ak nám poskytnete tieto údaje, dávate nám tým svoj súhlas s uchovávaním a používaním týchto údajov v súlade s ustanoveniami zákonov o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré ste poskytli, použijeme na zodpovedanie vašich prípadných otázok, ako aj na to, aby sme vám poskytli informácie alebo ponuky, o ktoré ste požiadali, alebo aby sme vám umožnili prístup k takýmto informáciám.

2. Použitie a poskytnutie osobných údajov, zrušenie

Na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi môže byť potrebné, aby sme uchovávali a spracúvali osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo aby sme tieto údaje postúpili niektorej z našich pridružených spoločností z dôvodu efektívnejšieho plnenia vašich požiadaviek, vylepšenia našich produktov, alebo aby sme vás mohli informovať o špeciálnych ponukách. Vaše osobné údaje budú preto použité iba na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi, produktových prieskumov alebo marketingu v primeranej miere. Vaše osobné údaje nepredáme, neponúkneme ani neposkytneme tretím stranám za žiadnu cenu ani žiadnym iným spôsobom. K mlčanlivosti a k ochrane vášho súkromia zaväzujeme aj našich zamestnancov a agentúry. Ale v prípade, že na uskutočnenie niektorých procesov, na ktoré využívame služby tretích strán, napr. na expedovanie tovaru z našej predajne alebo na marketingové produkty alebo na súťaže, bude potrebné tretím stranám sprístupniť osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, s týmito údajmi bude v takýchto prípadoch nakladané s opatrnosťou a budú použité iba v primeranej miere na príslušný účel.

V prípade, ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje neponecháte na účely podpory našich vzťahov so zákazníkmi, budeme to samozrejme rešpektovať. Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti zrušiť zaslaním e-mailu na adresu oetker@oetker.sk alebo písomne poštou na adresu Dr. Oetker, spol. s r.o, Ľadová 14, 811 05 Bratislava

3. Bezpečnosť

V rámci správy našej internetovej stránky sme prijali technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred úmyselnou alebo náhodnou manipuláciu, pred prístupom neoprávnených tretích strán, pred ich stratou, zničením alebo pozmeňovaním. Tieto ochranné mechanizmy v rámci bežných technických vylepšení neustále zdokonaľujeme.

4. Automaticky zhromažďované neosobné údaje

Keď navštívite našu internetovú stránku, dôjde priebežne k automatickému zberu neosobných údajov bez registrácie, napr. vrátane údajov, ktoré sa týkajú používaného internetového prehliadača, počtu návštev na stránke, priemerného času stráveného používaním stránky, navštívených stránok a názvu domény stránky, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku. Tieto neosobné údaje použijeme na to, aby sme urobili našu internetovú stránku atraktívnejšou s cieľom efektívnejšie napĺňať požiadavky našich zákazníkov.

5. Súbory cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookie hostiteľskej domény a súbory cookie tretích strán na účely analyzovania aktivity používateľov a zlepšenia poskytovania našich služieb na webových stránkach. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné identifikačné údaje. Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním týchto súborov cookie.

Na tejto webovej stránke sú povolené nasledovné služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“):

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., ktorá používa súbory cookie, t. j. malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, a umožňuje analyzovať, akým spôsobom webovú stránku používate. Informácie zo súborov cookie, ktoré sa týkajú Vášho používania našej webovej stránky, vrátane Vašej IP adresy (ďalej len „údaje o používaní“), sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam.

Upozorňujeme, že na našich webových stránkach používame skript „gat._anonymizeIp()“, ktorý predstavuje rozšírenie služby Google Analytics a zabezpečuje anonymizáciu Vašej IP adresy po geolokácii (ďalej len „IP maskovanie“). Prostredníctvom aktivácie IP anonymizácie spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore, vopred skracuje Vašu IP adresu. Celá IP adresa sa prenáša na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch a tam je následne skrátená. 

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na účely vyhodnotenia Vášho používania našej webovej stránky, zostavenia prehľadov o aktivitách na webovej stránke pre naše potreby a poskytnutia nám ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenášaná Vašim prehliadačom v rámci parametrov služby Google Analytics sa nepriraďuje k žiadnym iným údajom uchovávaným spoločnosťou Google. Tieto údaje sa odovzdávajú tretím stranám len na základe zákonných nariadení alebo na účely spracovania údajov o objednávkach. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí Vaše údaje o používaní webovej stránky s inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Použitie súborov cookie môžete zakázať výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov zo súborov cookie a údajov súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, sa môžete vyhnúť stiahnutím a nainštalovaním doplnku (plugin) do Vášho prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto prepojení.

Podrobné informácie o službe Google Analytics nájdete tu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Inzertné funkcie služby Google Analytics (DoubleClick)

Okrem služby Google Analytics (pozri vyššie) je na tejto webovej stránke povolená aj analytická inzertná funkcia DoubleClick. V dôsledku toho sa prostredníctvom súboru cookie spoločnosti Google odosielajú ďalšie údaje, ktoré presahujú štandardnú implementáciu služby Google Analytics. Na tento účel naša stránka používa popri súboroch cookie patriacich službe Google Analytics aj súbory cookie tretích strán.

Účelom funkcie DoubleClick je zobrazovať Vám relevantné reklamy od nás a od tretích strán. Vášmu prehliadaču je ako pseudonym pridelené identifikačné číslo (ID), aby bolo možné kontrolovať, ktoré reklamy boli vo Vašom prehliadači zobrazené, a na ktoré reklamy ste klikli. Použitie súborov cookie služby DoubleClick umožňuje zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našej a iných webových stránkach na internete. Informácie zo súborov cookie sa odosielajú na účely ich vyhodnotenia na server v USA, kde ich spoločnosť Google ukladá. Údaje sa odovzdávajú tretím stranám len na základe zákonných nariadení alebo v rámci spracovávania údajov o objednávkach. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nepriradí Vaše údaje o používaní webovej stránky k iným údajom uchovávaným spoločnosťou Google. 

Použitie súborov cookie môžete zakázať výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov zo súborov cookie a údajov súvisiacich s používaním webovej stránky spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, sa môžete vyhnúť stiahnutím a nainštalovaním doplnku (plugin) do Vášho prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto prepojení. Deaktivovať súbory cookie služby DoubleClick môžete aj na webovej stránke Digital Advertising Alliance prostredníctvom nasledujúceho prepojenia.

Vyššie uvedené informácie o „Google Analytics“ sa vzťahujú aj na funkcie Analytics Advertising.

Podrobné informácie o službe DoubleClick nájdete tu:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords

Táto webová stránka využíva službu Google AdWords, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., a funkciu sledovania konverzií Conversion Tracking v rámci parametrov služby Google AdWords. Google AdWords používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú na pevný disk vášho počítača (tzv. „konverzné súbory cookie“), ak kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie sa po 30 dňoch stávajú neplatnými a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak navštívite konkrétne stránky našej webovej lokality, spoločnosť Google a my vieme sledovať, či bola daná stránka navštívená po kliknutí na konkrétnu reklamu. Údaje získané použitím konverzných súborov cookie sa používajú na štatistické vykazovanie pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sledovanie pomocou konverzných súborov cookie využívajú. Tieto štatistiky nám poskytujú celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google a boli presmerovaní na stránku, ktorá je vybavená značkou sledovania konverzií. 

Okrem sledovania konverzií používame aj funkcie remarketingu.

Funkcia Google Remarketing nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už v minulosti našu webovú stránku navštívili. Týmto spôsobom dokážeme používateľom tejto webovej stránky, ktorí už majú záujem o naše produkty a služby, prezentovať naše reklamy aj na iných webových stránkach zobrazovacej siete. Služba AdWords identifikuje aj spoločné záujmy a zdieľané charakteristiky používateľov našej webovej stránky na základe správania sa používateľov na webových stránkach zapojených do Google Display Network za posledných 30 dní a údajov z kontextových vyhľadávačov. Na základe týchto informácií služba AdWords následne nájde nových potenciálnych zákazníkov na ponúkanie výrobkov a služieb, ktorých záujmy a charakteristiky sa podobajú záujmom a charakteristikám používateľov našej webovej stránky. K remarketingu špecifickému pre cieľové publikum dochádza prostredníctvom kombinovaného použitia súborov cookie, ako sú súbory cookie služby Google Analytics a súbory cookie služby Google DoubleClick, v prehliadačoch používateľov webovej stránky.

Ak si želáte toto sledovanie zrušiť, môžete ho zablokovať zakázaním používania súborov cookie výberom príslušného nastavenia vo vašom prehliadači (možnosť vypnutia) alebo pomocou nižšie uvedeného prepojenia a nainštalovaním tam poskytnutého doplnku (plugin): 

https://www.google.com/settings/ads/plugin. Používanie súborov cookie tretích strán môžete deaktivovať aj navštívením deaktivačnej webovej stránky Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/a postupovaním podľa tam uvedeného návodu na odhlásenie. 

Vyššie uvedené informácie o službe „Google Analytics“ sa vzťahujú aj na Google Adwords.

Podrobné informácie o službe Google Adwords nájdete na týchto prepojeniach:

http://www.google.com/privacy/ads/

6. Deti

Radi by sme požiadali rodičov a zákonných zástupcov, aby svoje deti poučili o bezpečnom používaní osobných údajov pri používaní internetu a aby ich nabádali k tomu, aby bez súhlasu rodičov a zákonných zástupcov neposkytli na našej internetovej stránke žiadne osobné údaje. Tiež garantujeme, že vedome nebudeme žiadnym spôsobom zhromažďovať ani používať osobné údaje detí.

7. Prístupové právo

Ak nám zašlete písomnú žiadosť e-mailom na adresu oetker@oetker.sk alebo poštou, budeme vás informovať o všetkých osobných údajoch, ktoré sme si o vás ponechali v dôsledku toho, že používate našu internetovú stránku. Ak si to budete želať, tieto údaje samozrejme zmeníme alebo vymažeme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava
E-mail: oetker@oetker.sk

8. Autorské právo/práva duševného vlastníctva

Podmienky pre používateľov, odmietnutie zodpovednosti za internetovú stránku Dr. Oetker, spol. s r.o.

Autorské práva z r. 2005 Dr. Oetker, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Obsah (text, obrázky, grafika, súbory, grafický dizajn, vzhľad atď.) našej internetovej stránky je chránený autorským právom a inými ochrannými zákonmi. Táto právna ochrana platí aj pre databázy a podobné údajové súbory. Obsah našej internetovej stránky je možné prezerať a sťahovať na súkromné (ale nie komerčné) účely, ale bez nášho písomného súhlasu ho nie je možné kopírovať v akejkoľvek forme, ďalej šíriť, opätovne používať, prenášať, ukladať, meniť, distribuovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom. Naša internetová stránka tiež môže obsahovať obsah, ktorý podlieha autorským právam osôb, ktoré ho poskytli.

9. Ochranné známky, logá, obchodné značky, atď.

Ochranné známky, logá, obchodné značky, produktové komponenty a ilustrácie, ktoré sú obsiahnuté na našej internetovej stránke, sú chránené pre naše používanie a/alebo, ak sa to uvádza, pre používanie našimi pridruženými spoločnosťami, a preto ich nie je možné použiť na vlastné účely žiadnej inej osoby.

10. Zodpovednosť

Starostlivo kontrolujeme obsah našej internetovej stránky. Napriek tomu neberieme na seba zodpovednosť za jej presnosť, úplnosť alebo aktualizáciu alebo za jej udržateľnosť na isté účely, ale poskytujeme informácie bez záruky alebo akéhokoľvek iného výslovného alebo nevýslovného prevzatia zodpovednosti za jej obsah. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody priamo alebo nepriamo vyplývajúce z používania tejto internetovej stránky a jej obsahu, ibaže by sme tieto škody spôsobili sami zámerne alebo hrubou nedbalosťou. To platí aj pre škody, ktoré vyplynú z inštalácie alebo používania softvéru pri sťahovaní a/alebo pre škody spôsobené počítačovými vírusmi.

11. Prepojenia

Vezmite na vedomie nasledujúce upozornenie: v prípade, že naša internetová stránka obsahuje prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, chceme vás upozorniť na to, že nemáme žiaden vplyv na obsah týchto externých stránok, preto neberieme na seba žiadnu zodpovednosť za ich legálnosť, presnosť a úplnosť a výslovne sa dištancujeme od obsahu týchto stránok a nepreberáme ho. Zároveň odporúčame, aby ste sa riadne oboznámili s podmienkami pre používateľa, ustanoveniami o ochrane osobných údajov a inými upozorneniami, ktoré sa týkajú uvedených internetových stránok.