SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Hodnotenie dodávateľov

Spoločnosť Dr. Oetker vyvinula vlastný systém hodnotenia dodávateľov s cieľom dlhodobého udržania kvality výrobkov. Tento systém sa využíva na výber dodávateľov a súčasne na podporu stálych dodávateľov pri ich ďalšom rozvoji.

Náročné kontroly

Ďalším dôležitým nástrojom – okrem priebežného hodnotenia – je audit dodávateľov. Audit predstavuje viacstupňový proces, ktorý prebieha podľa jednotného medzinárodného systému: najskôr sa koná vlastné hodnotenie dodávateľov na základe dotazníka špecifického pre daný odbor. Tento dotazník špecifikuje požiadavky spoločnosti Dr. Oetker v nasledujúcich oblastiach: kvalita, bezpečnosť, zdravie, životné prostredie, ľudské práva, pracovné podmienky a boj proti korupcii. Okrem toho navštevujú audítori výrobné závody a na základe prehliadky celého závodu skúmajú dodržiavanie požadovaných štandardov priamo na mieste.
  
Na záver prebieha hodnotenie auditu. Po úspešnom absolvovaní auditu nasledujú pravidelné návštevy u dodávateľa. Pokiaľ dodávateľ neplní stanovené požiadavky, je stanovený plán opatrení a určená lehota, počas ktorej musí uskutočniť nápravu. Týmto spôsobom je zabezpečené akceptovanie a dodržiavanie záväzných štandardov spoločnosti Dr. Oetker zo strany dodávateľa.

Pokiaľ sa ukáže, že dodávateľ nedodržiava pravidlá Dr. Oetker alebo porušuje zákonné ustanovenia, začne spoločnosť Dr. Oetker pripomienkové konanie, prípadne dodávateľa zablokuje. Sankcie voči dodávateľovi môžu viesť až k úplnému ukončeniu obchodného vzťahu.