SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Politika kvality Dr. Oetker

Politika kvality Dr. Oetker je založená na korporátnej stratégii a pokrýva kvalitu rovnako tak ako bezpečnosť potravín.

  • Naše výrobky sú hmatateľným dôkazom našich výkonov. Ich prvotriedna kvalita je nielen zárukou úspechu spoločnosti Dr. Oetker, ale aj garanciou budúcnosti.
  • Usilovať sa o tú najlepšiu kvalitu je našou spoločnou úlohou. Každý z nás je zodpovedný za zachovanie najvyššej úrovne našich výrobkov a služieb. Iba usilovnou snahou o najvyšší štandard sme dlhodobo schopní udržať sa vpredu pred našimi konkurentmi.
  • Kvalita pre nás nekončí kvalitou výrobkov, týka sa aj firemných procesov definovaných v našej organizácii, ktoré pomáhajú vylepšiť kvalitu a efektivitu.
  • Vieme, co naši spotrebitelia a zákazníci chcú, a snažíme sa naplniť ich očakávanía vo všetkom, čo robíme.
  • Najvyššie vedenie spoločnosti podporuje kultúru kvality a vytvára povedomie o kvalite v rámci celej organizácie.
  • Bezpečnosť našich výrobkov je kľúčovým prvkom našej práce. Opatrenia tykajúce sa bezpečnosti potravín sú zavádzané a komunikované na všetkych úrovniach spoločnosti.
  • Aby bolo týchto štanoardov dosiahnuté, využíva Dr. Oetker inteqrovaný manažement systém kvality (v súlade s normou ISO 9001) a bezpečnosti potravín (v súlade s normou ISO 22000).
     

Bielefeld, január 2018