SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Zabezpečenie kvality

Kontrola kvality výrobkov aj celého výrobného procesu hrá v spoločnosti Dr. Oetker mimoriadnu úlohu. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň kvality a bezpečnosti výrobkov Dr. Oetker sú realizované početné opatrenia zamerané na rozpoznanie možných rizík pri vývoji, výrobe, preprave a príprave potravín, na minimalizáciu nebezpečenstva a ochranu životného prostredia.

Kvalita v každej výrobnej fáze

Úvahy týkajúce sa bezpečnosti a kvality prichádzajú už v prvej fáze koncepcie výrobkov a obalov a hrajú rozhodujúcu úlohu pri výbere a kontrole surovín. Vo výrobe znamená zabezpečenie kvality neustálu kontrolu štandardov kvality a prísne dodržiavanie hygienických predpisov. V priebehu prepravy musí byť predovšetkým zaistené, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a aby bol pôvod tovaru neustále jednoznačne identifikovateľný. Sú vykonávané prieskumy a testy, do akej miery výrobky spĺňajú požiadavky a nároky spotrebiteľov?

Proces zabezpečenia kvality v rámci spoločnosti Dr. Oetker prebieha podľa požiadaviek hygienických predpisov pre potravinársky priemysel a v súlade s koncepciou HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point), ktorá analyzuje proces výroby s ohľadom na eventuálne zdravotné riziká. Bezpečnosť a kvalitu výrobkov zabezpečujú primerané opatrenia implementované na presne stanovených kontrolných stanoviskách.

Vo všetkých prevádzkach spoločnosti Dr. Oetker sú realizované štandardy zakotvené v procese riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Externí audítori pravidelne skúmajú systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín a realizujú audity podľa noriem ISO 9001 a ISO 22000.