Podnikateľské priority

Dr. Oetker je celosvetová spoločnosť a ako taká má stále komplexnejšiu a zložitejšiu podnikovú štruktúru. Okrem základnej organizačnej štruktúry sa zavádzajú na jasné definovanie podnikateľských priorít rôzne systémy riadenia, ktoré vychádzajú z medzinárodne uznávaných štandardov a prechádzajú pravidelnými auditmi.

Riadenie kvality

Základným predpokladom úspechu značky Dr. Oetker je dodržiavanie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pri výrobe. To zahŕňa celý proces počnúc vývojom výrobkov až po ich prípravu samotným spotrebiteľom. Cieľom je zaručiť trvalú kvalitu a bezpečnosť výrobkov a zdokonaľovať ich úroveň. Na tento účel zaviedla spoločnosť rozsiahly systém riadenia kvality. Jednou zo súčastí systému riadenia kvality v rámci spoločnosti Dr. Oetker sú pravidelné audity systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 22000 a HACCP.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Prostredníctvom zavedenia systému riadenia ochrany životného prostredia podľa celosvetovej normy ISO 14001 zakotvila spoločnosť Dr. Oetker ochranu životného prostredia do svojich podnikateľských plánov. Rámec činnosti tvorí dokument Politika ochrany životného prostredia a riadenie hospodárenia s energiou.

Spoločnosť Dr. Oetker pracuje sústavne na znižovaní svojej spotreby energií, teda aj na znížení svojej produkcie CO2. Na tento účel spoločnosť už pred rokmi zaviedla v svojich závodoch monitorovací systémy energií.

 

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Prioritou číslo jedna vo všetkých oblastiach spoločnosti je bezpečnosť zamestnancov. Na bezpečnosť zamestnancov dozerajú špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť práce v rôznych oblastiach.
Okrem preventívnych školení ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci sa pravidelne uskutočňujú školenia protipožiarnej ochrany a kurzy prvej pomoci.

Legislatíva

Legislatíva

Spoločnosť Dr. Oetker môže byť úspešná len vtedy, ak bude bezpodmienečne dodržiavať všetky zákonné požiadavky krajiny, v ktorej pôsobí. Presné a správne dodržiavanie zákonov a iných legislatívnych nariadení je základom pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť. Spoločnosť Dr. Oetker si to uvedomuje a z tohto základu vychádza jej budúci úspech.

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem.

Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Váš súhlas výslovne zahŕňa aj súhlas s možnosťou transferu údajov do USA v zmysle článku 49 GDPR resp. § 51 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, pričom tu môžete získať aj podrobnejšie informácie o prenose údajov technologickým dodávateľom/ poskytovateľom a partnerom v USA. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Taktiež využívame technologických  poskytovateľov, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Taktiež spolupracujeme s partnermi, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie