SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Výroba orientovaná na ochranu životného prostredia

Trvalé zlepšovanie a zefektívňovanie výrobných procesov a s tým súvisiaca zodpovedná spotreba zdrojov sú významnou súčasťou záväzku spoločnosti Dr. Oetker v oblasti kvality. Nevyhnutným predpokladom sú efektívne a moderné výrobné závody a práve tak aj trvalá minimalizácia vplyvov výrobného procesu na pôdu, vzduch a vodu.

Ekologická bilancia podniku

Pravidelná ekologická bilancia prevádzky dokumentuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce toky surovín a energií v priebehu každého roka. Ekologická bilancia prináša presný prehľad o vplyvoch podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Umožňuje identifikovať slabé miesta súvisiace s ochranou životného prostredia, stanoviť nové ciele a presne kontrolovať ich dosahovanie. Úspešne realizované opatrenia sú potom aplikované na pracoviská s podobnými procesmi.

Obaly

Obaly

Obaly plnia v potravinárskom priemysle dôležité funkcie. Slúžia ako záruka hygieny a ako ochrana kvality, chutí a vôní výrobkov. Obaly významnou mierou prispievajú ku špičkovej kvalite výrobkov Dr. Oetker. Okrem toho poskytujú spotrebiteľom dôležité informácie o výrobku, o jeho príprave a použití.
 
Už vo fáze vývoja sú preskúmavané všetky vplyvy obalov na životné prostredie. Okrem skla a plastov využíva spoločnosť Dr. Oetker ako obalový materiál predovšetkým kartón a papier. Prepravné obaly sú zhotovené predovšetkým zo stopercentne recyklovateľnej vlnitej lepenky a z pružnej fólie. Papier a lepenka predstavujú so svojimi 70 % najväčší podiel z celkového množstva obalových materiálov používaných spoločnosťou Dr. Oetker.

Odpad

Vo výrobnom závode spoločnosti Dr. Oetker vznikajú rôzne typy odpadov. Spoločnosť Dr. Oetker vynakladá značné finančné prostriedky na triedenie odpadov, ktoré sa v závodoch triedia až na 10 rôznych zložiek. Značná časť pretriedených odpadov (min. 40 %) je predávaná na ďalšie využitie ako druhotná surovina.

Odpadové vody

Všetky odpadové vody z výrobných závodov Dr. Oetker spĺňajú zákonom predpísané limity znečistenia.

Emisie

Emisie

Spoločnosť Dr. Oetker dbá na zníženie spotreby energií, ktoré môžu zapríčiniť znečistenie ovzdušia, čo vedie k priebežnému znižovaniu predovšetkým emisií CO2, ktoré môžu byť vypočítané a kontrolované vo vzťahu k vyrobenému množstvu.