Tlačové správy

Spoločnosť Dr. Oetker zatvorí svoj závod na výrobu požívatín v Boleráze

Bratislava, 6. marec 2023

Spoločnosť Dr. Oetker Slovensko oznamuje, že v polovici roka 2023 zatvorí svoj závod v Boleráze. Spoločnosť sa zaviazala poskytnúť intenzívnu podporu svojim približne 75 zamestnancom počas prechodu k zatvoreniu závodu. Zamestnanci dostanú osobitný balík odstupného, ktorý presahuje zákonné požiadavky, ako aj odborné pracovné poradenstvo a pomoc pri  plánovaní ďalšej kariéry.

Spoločnosť Dr. Oetker vyrába  v Boleráze od roku 1993 požívatiny, ako sú pudingy a dezerty v prášku v prenajatom výrobnom objekte. Keďže tento objekt už neposkytuje žiadne ďalšie možnosti na rozšírenie kapacity a zvýšenie produktivity, spoločnosť sa rozhodla tento závod zatvoriť. Výrobky, ktoré sa predtým vyrábali v Boleráze, sa budú ďalej vyrábať v iných výrobných závodoch spoločnosti Dr. Oetker.

"Zamestnanci v Boleráze nám veľmi prirástli k srdcu a s každým z nich si individuálne sadneme a prediskutujeme ďalší postup," hovorí Jozef Debrecký, generálny riaditeľ spoločnosti   Dr.Oetker Slovensko. "Na to sa teraz bezprostredne zameriame."

Situácia v maloobchode s potravinami, kde spoločnosť Dr. Oetker pôsobí, je v posledných rokoch čoraz náročnejšia, a to tak z hľadiska cien, ako aj nákladov, čo významne zvyšuje tlak na výrobnú problematiku. "Toto veľmi ťažké rozhodnutie nevrhá žiadne zlé svetlo na kvalitu práce a nasadenie zamestnancov závodu v Boleráze. Neexistuje nič, čo by naši zamestnanci mohli urobiť inak. Výrobcovia potravín sú v posledných rokoch pod čoraz väčším ekonomickým tlakom, najmä v dôsledku pandémie Covid a ostrej konkurencie na trhu. Aby spoločnosť  Dr.Oetker mohla byť so svojimi výrobkami naďalej udržateľne konkurencieschopná, musíme zvýšiť efektívnosť výrobného procesu, čo žiaľ v tomto konkrétnom objekte nie je možné“, vysvetľuje Jozef Debrecký.

Distribúcia  nie je týmto opatrením nijako dotknutá a Dr.Oetker Slovensko  bude naďalej zabezpečovať dostupnosť svojich výrobkov vo všetkých obchodoch na Slovensku.

 

V prípade potreby ďalších informácií píšte otázky na e-mail: jozef.debrecky@oetker.com

Dr. Oetker sa úplne sťahuje z Ruska

Výrobca značkových potravín Dr. Oetker sa kompletne sťahuje z ruského trhu.

Ihneď po začatí ruskej agresie zastavila spoločnosť Dr. Oetker export do Ruska a všetky investície do sesterskej ruskej firmy Dr. Oetker.

Výrobný závod Dr. Oetker v meste Belgorod vyrábal iba základné potraviny ako droždie
a kypriaci prášok pre ruských spotrebiteľov.

V súčasnosti Dr. Oetker predal svoje podiely vo firme lokálnemu ruskému managementu
a týmto svoje podnikanie v Rusku ukončil.

Dr. Oetker ostro odsudzuje ruskú inváziu do suverénneho demokratického štátu Ukrajiny
a požaduje ukončenie vojny a nastolenie mieru.

 

V prípade potreby ďalších informácií píšte otázky na e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Ing. Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Čo je Nutri-Score?

Bratislava, 23. 6. 2021

Systém Nutri-Score bol vyvinutý s cieľom poskytnúť transparentné informácie o výživovej hodnote výrobkov a napomáhať tak spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií. „Logo Nutri-Score na prednej strane obalov potravín poskytuje spotrebiteľovi pri nákupe čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobkov. Spotrebiteľ môže porovnávať výrobky a nasmerovať svoj výber na potraviny s priaznivou výživovou kvalitou a prispieť tak k zdravšiemu životnému štýlu,“ dodáva doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., expertka z Pro Nutri-Score Aliancie.

Nutri-Score je škála piatich písmen od A po E a farieb od sýtozelenej po tmavooranžovú. Výsledné skóre (písmeno) sa vypočíta na základe vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah negatívnych nutričných faktorov, akými sú energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrov, nasýtených alebo saturovaných tukov a soli, ktoré sú uvádzané práve v rámci povinných výživových údajov výrobku. Zároveň zohľadňuje pozitívne prvky ako sú vláknina, bielkoviny, ovocie, zelenina či vybrané orechy.

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy, pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či sacharidov,“ vysvetľuje MUDr. Ľudmila Fábryová, PhD.

 

 

V ktorých krajinách sa už Nutri-Score používa?

Vo viacerých európskych krajinách sa už nutričné označovanie potravinárskych výrobkov na prednej strane obalu Nutri-Score používa.

V Európskej únii odporúčajú využitie Nutri-Score na obaloch potravín vlády vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a mimo EÚ aj vláda vo Švajčiarsku. S dobrovoľným označovaním Nutri-Score sa môžu spotrebitelia už dnes stretnúť aj v ďalších krajinách Európskej únie (napr. Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko). Európska únia má v pláne zaviesť jednotný systém nutričného označovania potravín od roku 2023 s cieľom budovania návykov lepšej životosprávy a znižovania epidémie obezity, ktorá zasiahla celý vyspelý svet. Zlepšenie označovania potravín je tiež napĺňaním programov Európskej únie i odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe), ktorých cieľom je aktívne pôsobiť v oblasti znižovania rizík epidémie obezity a dopadov na zdravie obyvateľstva.

 

 

Kto udeľuje Nutri-Score?

Nutri-Score a spôsob jeho použitia sa v tejto chvíli riadi pravidlami, ktoré sú špecifikované na stránkach Santé Public France (obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva). V súčasnom období certifikát umožňujúci používať logo možno získať len po zaregistrovaní sa na stránke francúzskeho úradu verejného zdravia (https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score), avšak sedem európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Španielsko a Švajčiarsko) koordinovane postupuje pri vytvorení nadnárodného systému, ktorý by umožňoval registráciu a používanie tohto označenia potravinárskych výrobkov v celej Európe v súlade s odporúčaniami Európskej komisie.

 

Funguje už Nutri-Score aj na Slovensku?

Systém Nutri-Score je dobrovoľný, ak sa producent potravín zaregistruje a doloží potrebné doklady (v anglickom jazyku), môže systém označovania Nutri-Score používať.

 

Kto je členom Pro Nutri-Score Aliancie?

Pro Nutri-Score Aliancia je neformálne slovenské združenie odborníkov na výživu, spotrebiteľských organizácií, producentov potravín a maloobchodu. Cieľom združenia je presadzovať optimalizáciu označovania potravín tak, aby bolo zrozumiteľné a ľahko identifikovateľné pre spotrebiteľov a zároveň spĺňalo požiadavky na vhodnú výživu. Takéto označenie je v súlade s požiadavkami Európskej komisie, odporúča ho aj Európska kancelária WHO.

 

Členovia Pro Nutri-Score Aliancie:

 • Slovenská obezitologická asociácia
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita
 • Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
 • Slovenský pacient, o.z
 • Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu
 • Inštitút pre prevenciu a intervenciu
 • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: SOS
 • Slovenská vegánska spoločnosť
 • Kaufland
 • Danone
 • Nestlé
 • Dr. Oetker


Logo Nutri-Score na stiahnutie tu  


Kontakt pre médiá:
Mgr. Anna Kasardová, PhD
+421 948 996 139
info@nutriscoreslovakia.sk

 

V prípade potreby ďalších informácií píšte otázky na e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Ing. Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Spoločnosť Dr. Oetker predstavuje ciele udržateľnosti

Projekty Charty udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker sú už v plnom prúde

Bratislava, 8. 4. 2021

Spoločnosť Dr. Oetker vždy konala zodpovedne a udržateľné konanie vníma ako súčasť samotnej podstaty firmy. Teraz svoje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti zhrnula v Charte udržateľnosti. Okrem iného chce spoločnosť Dr. Oetker dosiahnuť klimatickú neutralitu, obmedziť používanie plastov a zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť svojich obalov. Spoločnosť ďalej investuje veľké sumy do nutričných profilov svojich výrobkov.

„Ako rodinná potravinárska firma s výrobnými a distribučnými spoločnosťami na všetkých kontinentoch sme si vedomí svojej veľkej zodpovednosti voči ľuďom aj prírode. Implementáciou Charty udržateľnosti podporuje spoločnosť Dr. Oetker vyvážený životný štýl našich zákazníkov, zabezpečuje spravodlivé a udržateľné podmienky v celom dodávateľskom reťazci a súčasne minimalizuje svoju ekologickú stopu. Spoločnosť Dr. Oetker zostáva verná svojej najsilnejšej stránke – vyrábať kvalitné potraviny udržateľným spôsobom s výbornou chuťou a ponúkať svojim zákazníkom stále vhodnejšie riešenia ich potrieb v rámci sortimentu Dr. Oetker,“ hovorí Dr. Albert Christmann, predseda predstavenstva spoločnosti Dr. Oetker.

Tri základné piliere Charty udržateľnosti

Práce na Charte udržateľnosti, ktorá zahŕňa celkom 27 projektov, začali v roku 2020. Charta udržateľnosti zastrešuje medziodborové tímy, ktoré pracujú na dosahovaní ambicióznych cieľov udržateľnosti. Jednotlivé ciele sú priradené trom základným pilierom: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svet) a Our Company (Naša spoločnosť).

Our Food sa zameriava na prístup, ktorý našim zákazníkom umožní viesť udržateľný
životný štýl zameraný na zdravie. Spoločnosť Dr. Oetker okrem iného posilní svoje súčasné aktivity a bude pokračovať vo vývoji zdravších potravín. Do roku 2025 chce firma takisto optimalizovať nutričné profily svojich výrobkov a napríklad až o 20 % znížiť používanie cukru, soli a tukov.

Our World spája všetky činnosti, ktorými spoločnosť Dr. Oetker pozitívne ovplyvňuje sociálny a environmentálny dosah svojich firemných aktivít. Do roku 2022 dosiahne spoločnosť vo všetkých závodoch klimatickú neutralitu. Plytvanie potravinami, ktoré môže spoločnosť Dr. Oetker priamo ovplyvniť, bude do roku 2025 znížené o 25 %. S cieľom zabezpečiť do roku 2025 recyklovateľnosť všetkých obalových materiálov spoločnosť tiež zásadne prispieva k redukcii plastového odpadu. Spoločnosť Dr. Oetker ďalej plánuje zabezpečiť udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov – sociálnu aj ekologickú.

Our Company sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti Dr. Oetker: Spoločnosť je aj naďalej sociálny zamestnávateľ, zabezpečuje rovnosť a podporuje rozmanitosť. Spoločnosť Dr. Oetker zavedie nový systém riadenia zodpovedajúci medzinárodne uznávanej norme ISO 45001, ktorého cieľom je úplné zamedzenie pracovným úrazom do roku 2025.

Všetky ciele a doplňujúce informácie nájdete v angličtine na stránke www.oetker.com/sustainability

Zameranie na potreby zákazníkov

Pri vytváraní svojich cieľov myslí spoločnosť Dr. Oetker pochopiteľne aj na svojich zákazníkov, ako vysvetľuje Dr. Judith Güthoff, vedúca oddelenia Sustainability & Compliance v spoločnosti Dr. Oetker: „Okrem našich vlastných presvedčení sú dôležitým základom pre ciele, ktoré sme si stanovili v Charte udržateľnosti, aj výsledky interných prieskumov a spätná väzba od našich zákazníkov. Spoločnosť Dr. Oetker sa vždy zameriavala na zákazníka. Je preto prirodzené, že chceme poznať jeho názor a zohľadniť jeho priania.

V tomto kontexte je Charta udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker zároveň odrazom
spoločenského vývoja, ktorého cieľom je zamerať naše konanie na ochranu klímy, dobré životné podmienky zvierat a rozmanitosť. Naše konanie zároveň odráža narastajúci záujem verejnosti o zdravie. Zákazníci o jedle viac premýšľajú a udržateľnosť stravy je pre nich neustále dôležitejšia. To zohľadňujeme v našich cieľoch udržateľnosti.“

O spoločnosti Dr. Oetker

V rámci skupiny Oetker Group zastrešuje spoločnosť Dr. Oetker množstvo výrobných a distribučných spoločností. Tie sú aktívne vo viac ako 40 krajinách sveta a okrem hlavného trhu v Európe pôsobia tiež v Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Ázii a Austrálii. Vo finančnom roku 2019 dosiahli spoločnosti Dr. Oetker a Conditorei Coppenrath & Wiese tržby 3,39 miliárd EUR. Spoločnosti Dr. Oetker a Coppenrath & Wiese zamestnávajú po celom svete viac ako 16 200 ľudí – z toho 109 v SR. Rodinná firma Dr. Oetker bola založená pred 130 rokmi v Bielefelde a v potravinárskom priemysle je jednou z popredných firiem predávajúcich značkový tovar. Rozmanitá škála výrobkov zahŕňa približne 300 položiek v Slovenskej republike a viac než 4 000 po celom svete. Okrem iného ide o prísady, zmesi a dekorácie na pečenie, dezerty v prášku, sladké jedlá, chladené dezerty, prípravky na zaváranie, cereálne kaše, mrazené pizze, ale tiež o rozmanitú ponuku pre veľkoodberateľov a mnoho ďalšieho.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Slovenskej republiky, kontaktujte:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Kvinta
E-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Ak máte akékoľvek iné otázky, kontaktujte:
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dr. Jörg Schillinger
Tel.: +49 (0) 521 155 2619
E-mail: joerg.schillinger@oetker.com Web: www.oetker.de

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddelenie pre styk s verejnosťou
Thierry Krauser
Tel.: +49 (0) 521 155 2349
E-mail: thierry.krauser@oetker.com Web: www.oetker.de

Stanovisko spoločnosti Dr. Oetker k výsledkom správy JRC z júna 2019

Bratislava, 25/06/2019

Spoločnosť Dr. Oetker dodržiava všetky zákony a nariadenia na európskej aj na lokálnej úrovni, preto víta aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu potravín.

Pre Dr. Oetker je každý spotrebiteľ dôležitý.

Testy preukázali, že mrazená pizza Dr. Oetker Ristorante, európska jednotka na trhu mrazenej pizze, je ponúkaná vo všetkých testovaných krajinách s jednotnou globálnou receptúrou. Do testovania boli zahrnuté tri druhy: Quattro Formaggi, Mozzarella a Hawaii. Rovnaké výsledky by boli dosiahnuté aj pri zahrnutí ostatných druhov radu Dr. Oetker Ristorante.

Ďalšími dvomi testovanými výrobkami boli pudingy s vanilkovou a čokoládovou arómou. Pri týchto výrobkoch sa jasne ukazuje, ako lokálne tradície a príslušné legislatívy jednotlivých krajín ovplyvňujú receptúry a deklarácie na obaloch. Obzvlášť pudingy s vanilkovou a čokoládovou arómou musia byť maximálne prispôsobené spotrebiteľom na trhoch, kde sa predávajú.

Výrobok Dr. Oetker Puding Originál s čokoládovou arómou má na Slovensku veľmi vysoký obsah kakaa, pretože to slovenskí spotrebitelia očakávajú a majú radi. Preto je tento puding na Slovensku najpredávanejší. Spotrebitelia v iných krajinách preferujú iné receptúry.

Pudingové výrobky sú celoeurópsky neporovnateľné, pretože sú veľmi tradičné a na ich odlišné značenie má výrazný vplyv legislatíva príslušnej krajiny.

V prípade potreby ďalších informácií píšte otázky na e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Ing. Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Dr. Oetker zvyšuje kvalitu

Kladno, 26. 1. 2018

Pre Dr. Oetker sú potreby zákazníkov a kvalita našich výrobkov na prvom mieste. Sledujeme preto velmi dókladne, čo zákazníci od našich výrobkov očakávajú a ako sa móžeme ešte zlepšit. 

Na základe stúpajúcich nárokov našich spotrebiterov sme sa rozhodli zaradiť na Slovensku sortiment mrazených pízz Dr. Oetker Ristorante Pizza v rovnakej podobe ako ho poznáme zo západnej Európy. Tento sortiment sa v súčasnosti začína dostávat do predajnej siete. 

Receptúry výrobkov Dr. Oetker Ristorante Pizza sa odlišujú od doterajšej ponuky mrazených pízz Dr. Oetker v Slovenskej republike novou receptúrou, vyššou hmotnosťou, vUším priemerom i vzhradom produktov. Celý rad zahřňa 13 výrobkov. Spolu s produktami s novými receptúrami prenášame na slovenský trh naviac päť jedinečných noviniek: 

Dr. Oetker Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato: jedinečná čokoládová pizza na trhu s tromi druhmi čokolády na tenkom chrumkavom ceste

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Stagioni: jedinečná pizza „štyri ročné obdobiau so salámou, tuniakom, špenátom a šampiónmi

Dr. Oetker Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata: jedinečná pizza na smotanovom základe so šunkou a zemiakovými lupienkami

Dr. Oetker Ristorante Pizza Carbonara: jedinečná pizza na smotanovom základe so šunkou, ciburou, vajcami a syrom

Dr. Oetker Ristorante Pizza Salame Gluten Free: kvalitná bezlepková pizza s výbornou chuťou 

Celý sortiment Dr. Oetker Ristorante d'alej zahřňa obrúbené druhy:

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Formaggi: pizza so štyrmi druhmi syra

Dr. Oetker Ristorante Pizza Prosciutto: pizza so šunkou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Hawaii: pizza so šunkou a ananásom

Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella: pizza so syrom mozzarella

Dr. Oetker Ristorante Pizza Polic: pizza s kuracím rrisom

Dr. Oetker Ristornate Pizza Salame: pizza so salámou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Pepperoni Salame Piccante: pikantná pizza se salámou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale: pizza so salámou, šunkou a šampiónmi

 

Kontakt pre dodatočné informácie:

Dr. Oetker spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Kvinta
Americká 2335
272 01 Kladno
e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem.

Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Váš súhlas výslovne zahŕňa aj súhlas s možnosťou transferu údajov do USA v zmysle článku 49 GDPR resp. § 51 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, pričom tu môžete získať aj podrobnejšie informácie o prenose údajov technologickým dodávateľom/ poskytovateľom a partnerom v USA. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Taktiež využívame technologických  poskytovateľov, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Taktiež spolupracujeme s partnermi, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie