Tlačové správy

Spoločnosť Dr. Oetker predstavuje ciele udržateľnosti

Projekty Charty udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker sú už v plnom prúde

Bratislava, 8. 4. 2021

Spoločnosť Dr. Oetker vždy konala zodpovedne a udržateľné konanie vníma ako súčasť samotnej podstaty firmy. Teraz svoje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti zhrnula v Charte udržateľnosti. Okrem iného chce spoločnosť Dr. Oetker dosiahnuť klimatickú neutralitu, obmedziť používanie plastov a zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť svojich obalov. Spoločnosť ďalej investuje veľké sumy do nutričných profilov svojich výrobkov.

„Ako rodinná potravinárska firma s výrobnými a distribučnými spoločnosťami na všetkých kontinentoch sme si vedomí svojej veľkej zodpovednosti voči ľuďom aj prírode. Implementáciou Charty udržateľnosti podporuje spoločnosť Dr. Oetker vyvážený životný štýl našich zákazníkov, zabezpečuje spravodlivé a udržateľné podmienky v celom dodávateľskom reťazci a súčasne minimalizuje svoju ekologickú stopu. Spoločnosť Dr. Oetker zostáva verná svojej najsilnejšej stránke – vyrábať kvalitné potraviny udržateľným spôsobom s výbornou chuťou a ponúkať svojim zákazníkom stále vhodnejšie riešenia ich potrieb v rámci sortimentu Dr. Oetker,“ hovorí Dr. Albert Christmann, predseda predstavenstva spoločnosti Dr. Oetker.

Tri základné piliere Charty udržateľnosti

Práce na Charte udržateľnosti, ktorá zahŕňa celkom 27 projektov, začali v roku 2020. Charta udržateľnosti zastrešuje medziodborové tímy, ktoré pracujú na dosahovaní ambicióznych cieľov udržateľnosti. Jednotlivé ciele sú priradené trom základným pilierom: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svet) a Our Company (Naša spoločnosť).

Our Food sa zameriava na prístup, ktorý našim zákazníkom umožní viesť udržateľný
životný štýl zameraný na zdravie. Spoločnosť Dr. Oetker okrem iného posilní svoje súčasné aktivity a bude pokračovať vo vývoji zdravších potravín. Do roku 2025 chce firma takisto optimalizovať nutričné profily svojich výrobkov a napríklad až o 20 % znížiť používanie cukru, soli a tukov.

Our World spája všetky činnosti, ktorými spoločnosť Dr. Oetker pozitívne ovplyvňuje sociálny a environmentálny dosah svojich firemných aktivít. Do roku 2022 dosiahne spoločnosť vo všetkých závodoch klimatickú neutralitu. Plytvanie potravinami, ktoré môže spoločnosť Dr. Oetker priamo ovplyvniť, bude do roku 2025 znížené o 25 %. S cieľom zabezpečiť do roku 2025 recyklovateľnosť všetkých obalových materiálov spoločnosť tiež zásadne prispieva k redukcii plastového odpadu. Spoločnosť Dr. Oetker ďalej plánuje zabezpečiť udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov – sociálnu aj ekologickú.

Our Company sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti Dr. Oetker: Spoločnosť je aj naďalej sociálny zamestnávateľ, zabezpečuje rovnosť a podporuje rozmanitosť. Spoločnosť Dr. Oetker zavedie nový systém riadenia zodpovedajúci medzinárodne uznávanej norme ISO 45001, ktorého cieľom je úplné zamedzenie pracovným úrazom do roku 2025.

Všetky ciele a doplňujúce informácie nájdete v angličtine na stránke www.oetker.com/sustainability

Zameranie na potreby zákazníkov

Pri vytváraní svojich cieľov myslí spoločnosť Dr. Oetker pochopiteľne aj na svojich zákazníkov, ako vysvetľuje Dr. Judith Güthoff, vedúca oddelenia Sustainability & Compliance v spoločnosti Dr. Oetker: „Okrem našich vlastných presvedčení sú dôležitým základom pre ciele, ktoré sme si stanovili v Charte udržateľnosti, aj výsledky interných prieskumov a spätná väzba od našich zákazníkov. Spoločnosť Dr. Oetker sa vždy zameriavala na zákazníka. Je preto prirodzené, že chceme poznať jeho názor a zohľadniť jeho priania.

V tomto kontexte je Charta udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker zároveň odrazom
spoločenského vývoja, ktorého cieľom je zamerať naše konanie na ochranu klímy, dobré životné podmienky zvierat a rozmanitosť. Naše konanie zároveň odráža narastajúci záujem verejnosti o zdravie. Zákazníci o jedle viac premýšľajú a udržateľnosť stravy je pre nich neustále dôležitejšia. To zohľadňujeme v našich cieľoch udržateľnosti.“

O spoločnosti Dr. Oetker

V rámci skupiny Oetker Group zastrešuje spoločnosť Dr. Oetker množstvo výrobných a distribučných spoločností. Tie sú aktívne vo viac ako 40 krajinách sveta a okrem hlavného trhu v Európe pôsobia tiež v Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Ázii a Austrálii. Vo finančnom roku 2019 dosiahli spoločnosti Dr. Oetker a Conditorei Coppenrath & Wiese tržby 3,39 miliárd EUR. Spoločnosti Dr. Oetker a Coppenrath & Wiese zamestnávajú po celom svete viac ako 16 200 ľudí – z toho 109 v SR. Rodinná firma Dr. Oetker bola založená pred 130 rokmi v Bielefelde a v potravinárskom priemysle je jednou z popredných firiem predávajúcich značkový tovar. Rozmanitá škála výrobkov zahŕňa približne 300 položiek v Slovenskej republike a viac než 4 000 po celom svete. Okrem iného ide o prísady, zmesi a dekorácie na pečenie, dezerty v prášku, sladké jedlá, chladené dezerty, prípravky na zaváranie, cereálne kaše, mrazené pizze, ale tiež o rozmanitú ponuku pre veľkoodberateľov a mnoho ďalšieho.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Slovenskej republiky, kontaktujte:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Kvinta
E-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Ak máte akékoľvek iné otázky, kontaktujte:
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddelenie pre styk s verejnosťou
Dr. Jörg Schillinger
Tel.: +49 (0) 521 155 2619
E-mail: joerg.schillinger@oetker.com Web: www.oetker.de

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddelenie pre styk s verejnosťou
Thierry Krauser
Tel.: +49 (0) 521 155 2349
E-mail: thierry.krauser@oetker.com Web: www.oetker.de

Stanovisko spoločnosti Dr. Oetker k výsledkom správy JRC z júna 2019

Bratislava, 25/06/2019

Spoločnosť Dr. Oetker dodržiava všetky zákony a nariadenia na európskej aj na lokálnej úrovni, preto víta aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu potravín.

Pre Dr. Oetker je každý spotrebiteľ dôležitý.

Testy preukázali, že mrazená pizza Dr. Oetker Ristorante, európska jednotka na trhu mrazenej pizze, je ponúkaná vo všetkých testovaných krajinách s jednotnou globálnou receptúrou. Do testovania boli zahrnuté tri druhy: Quattro Formaggi, Mozzarella a Hawaii. Rovnaké výsledky by boli dosiahnuté aj pri zahrnutí ostatných druhov radu Dr. Oetker Ristorante.

Ďalšími dvomi testovanými výrobkami boli pudingy s vanilkovou a čokoládovou arómou. Pri týchto výrobkoch sa jasne ukazuje, ako lokálne tradície a príslušné legislatívy jednotlivých krajín ovplyvňujú receptúry a deklarácie na obaloch. Obzvlášť pudingy s vanilkovou a čokoládovou arómou musia byť maximálne prispôsobené spotrebiteľom na trhoch, kde sa predávajú.

Výrobok Dr. Oetker Puding Originál s čokoládovou arómou má na Slovensku veľmi vysoký obsah kakaa, pretože to slovenskí spotrebitelia očakávajú a majú radi. Preto je tento puding na Slovensku najpredávanejší. Spotrebitelia v iných krajinách preferujú iné receptúry.

Pudingové výrobky sú celoeurópsky neporovnateľné, pretože sú veľmi tradičné a na ich odlišné značenie má výrazný vplyv legislatíva príslušnej krajiny.

V prípade potreby ďalších informácií píšte otázky na e-mail: zdenek.kvinta@oetker.sk

Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Dr. Oetker zvyšuje kvalitu

Kladno, 26. 1. 2018

Pre Dr. Oetker sú potreby zákazníkov a kvalita našich výrobkov na prvom mieste. Sledujeme preto velmi dókladne, čo zákazníci od našich výrobkov očakávajú a ako sa móžeme ešte zlepšit. 

Na základe stúpajúcich nárokov našich spotrebiterov sme sa rozhodli zaradiť na Slovensku sortiment mrazených pízz Dr. Oetker Ristorante Pizza v rovnakej podobe ako ho poznáme zo západnej Európy. Tento sortiment sa v súčasnosti začína dostávat do predajnej siete. 

Receptúry výrobkov Dr. Oetker Ristorante Pizza sa odlišujú od doterajšej ponuky mrazených pízz Dr. Oetker v Slovenskej republike novou receptúrou, vyššou hmotnosťou, vUším priemerom i vzhradom produktov. Celý rad zahřňa 13 výrobkov. Spolu s produktami s novými receptúrami prenášame na slovenský trh naviac päť jedinečných noviniek: 

Dr. Oetker Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato: jedinečná čokoládová pizza na trhu s tromi druhmi čokolády na tenkom chrumkavom ceste

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Stagioni: jedinečná pizza „štyri ročné obdobiau so salámou, tuniakom, špenátom a šampiónmi

Dr. Oetker Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata: jedinečná pizza na smotanovom základe so šunkou a zemiakovými lupienkami

Dr. Oetker Ristorante Pizza Carbonara: jedinečná pizza na smotanovom základe so šunkou, ciburou, vajcami a syrom

Dr. Oetker Ristorante Pizza Salame Gluten Free: kvalitná bezlepková pizza s výbornou chuťou 

Celý sortiment Dr. Oetker Ristorante d'alej zahřňa obrúbené druhy:

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Formaggi: pizza so štyrmi druhmi syra

Dr. Oetker Ristorante Pizza Prosciutto: pizza so šunkou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Hawaii: pizza so šunkou a ananásom

Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella: pizza so syrom mozzarella

Dr. Oetker Ristorante Pizza Polic: pizza s kuracím rrisom

Dr. Oetker Ristornate Pizza Salame: pizza so salámou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Pepperoni Salame Piccante: pikantná pizza se salámou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale: pizza so salámou, šunkou a šampiónmi

 

Kontakt pre dodatočné informácie:

Dr. Oetker spol. s r.o.
Zdeněk Kvinta
Americká 2335
272 01 Kladno
e-mail: zdenek.kvinta@oetker.cz

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie