SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Nákupné štandardy

Naplnenie motta spoločnosti „Kvalita je najlepší recept“ začína už pri nákupe surovín. Spoločnosť Dr. Oetker vyvinula svoje vlastné nákupné štandardy. Tieto štandardy pomáhajú nielen zaisťovať dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov Dr. Oetker, ale zameriavajú sa aj na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia na strane dodávateľov.

Food-Standard spoločnosti Dr. Oetker

Štandard, ktorý spoločnosť Dr. Oetker zaviedla, a ktorý je prezentovaný pod názvom Food-Standard, opisuje a stanovuje záväzné kritériá pre výber dodávateľov. Dodávatelia surovín musia okrem iného preukázať, že majú zavedený funkčný, preverený a zdokumentovaný systém sledovateľnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 178/2002. Tento štandard berie do úvahy aj požiadavky na ochranu zvierat a zachovanie ohrozených druhov zvierat. Dodávatelia sú napríklad povinní preukázať, že hydinové mäso a vajcia pochádzajú výhradne z chovu na podstielke alebo vo voľnom výbehu. V prípade mäsa a mäsových výrobkov je použitie antibiotík povolené výhradne na liečbu ochorenia zvierat. Dodávatelia spoločnosti Dr. Oetker nesmú antibiotiká ani iné prostriedky používať na podporu výkrmu alebo rastu. Spoločnosť Dr. Oetker nepoužíva žiadne geneticky modifikované suroviny. V rámci Európy je spoločnosť Dr. Oetker zapojená do programu RSPO. To znamená, že ak sa vo výrobkoch používa palmový olej, je vždy len od takých výrobcov, ktorí pestujú palmy v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. Ide o dlhodobý projekt a všetci dodávatelia Dr. Oetker sú doň zapojení. Všetci dodávatelia poskytli certifikáty RSPO  CSPO a priebežné aktualizácie týchto certifikátov.

Firma Dr. Oetker v celé Evropě je zapojena do programu RSPO, to znamená, že pokud používá ve výrobcích palmový olej, je vždy jen od takových výrobců, kteří pěstují palmy v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Jedná se o dlouhodobý projekt a všichni dodavatelé Dr. Oetker jsou do něho zapojeni. Všichni dodavatelé poskytli certifikát RSPO CSPO a průběžné aktualizace těchto certifikátů.
 

Medzinárodná príručka pre dodávateľov

V zmysle spoločenskej zodpovednosti dbá spoločnosť Dr. Oetker aj na dodržiavanie sociálnych štandardov v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť Dr. Oetker zostavila na tento účel medzinárodnú príručku, ktorá je súčasťou všetkých zmlúv s dodávateľmi. Všetci obchodní partneri spoločnosti Dr. Oetker sa týmto dokumentom zaväzujú, že pri výrobe budú dodržiavať sociálne štandardy a budú dbať na to, aby aj pracovné podmienky u ich subdodávateľov zodpovedali týmto štandardom. Požadované štandardy sú v súlade s ustanoveniami Medzinárodnej organizácie práce. Spoločnosť Dr. Oetker nestrpí v závodoch dodávateľov a ich subdodávateľov prácu detí ani nútenú prácu. Týždenný pracovný čas a maximálna prípustná denná doba musia byť prinajmenšom v súlade s národnými právnymi predpismi a smernicami. Okrem toho musí byť mzda v súlade so zákonnou minimálnou mzdou.