Nákupné štandardy

Naplnenie motta spoločnosti „Kvalita je najlepší recept“ začína už pri nákupe surovín. Spoločnosť Dr. Oetker vyvinula svoje vlastné nákupné štandardy. Tieto štandardy pomáhajú nielen zaisťovať dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov Dr. Oetker, ale zameriavajú sa aj na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia na strane dodávateľov.

Food-Standard spoločnosti Dr. Oetker

Štandard, ktorý spoločnosť Dr. Oetker zaviedla, a ktorý je prezentovaný pod názvom Food-Standard, opisuje a stanovuje záväzné kritériá pre výber dodávateľov. Dodávatelia surovín musia okrem iného preukázať, že majú zavedený funkčný, preverený a zdokumentovaný systém sledovateľnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 178/2002. Tento štandard berie do úvahy aj požiadavky na ochranu zvierat a zachovanie ohrozených druhov zvierat. Dodávatelia sú napríklad povinní preukázať, že hydinové mäso a vajcia pochádzajú výhradne z chovu na podstielke alebo vo voľnom výbehu. V prípade mäsa a mäsových výrobkov je použitie antibiotík povolené výhradne na liečbu ochorenia zvierat. Dodávatelia spoločnosti Dr. Oetker nesmú antibiotiká ani iné prostriedky používať na podporu výkrmu alebo rastu. Spoločnosť Dr. Oetker nepoužíva žiadne geneticky modifikované suroviny. V rámci Európy je spoločnosť Dr. Oetker zapojená do programu RSPO. To znamená, že ak sa vo výrobkoch používa palmový olej, je vždy len od takých výrobcov, ktorí pestujú palmy v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. Ide o dlhodobý projekt a všetci dodávatelia Dr. Oetker sú doň zapojení. Všetci dodávatelia poskytli certifikáty RSPO  CSPO a priebežné aktualizácie týchto certifikátov.

Firma Dr. Oetker v celé Evropě je zapojena do programu RSPO, to znamená, že pokud používá ve výrobcích palmový olej, je vždy jen od takových výrobců, kteří pěstují palmy v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Jedná se o dlouhodobý projekt a všichni dodavatelé Dr. Oetker jsou do něho zapojeni. Všichni dodavatelé poskytli certifikát RSPO CSPO a průběžné aktualizace těchto certifikátů.
 

Medzinárodná príručka pre dodávateľov

V zmysle spoločenskej zodpovednosti dbá spoločnosť Dr. Oetker aj na dodržiavanie sociálnych štandardov v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť Dr. Oetker zostavila na tento účel medzinárodnú príručku, ktorá je súčasťou všetkých zmlúv s dodávateľmi. Všetci obchodní partneri spoločnosti Dr. Oetker sa týmto dokumentom zaväzujú, že pri výrobe budú dodržiavať sociálne štandardy a budú dbať na to, aby aj pracovné podmienky u ich subdodávateľov zodpovedali týmto štandardom. Požadované štandardy sú v súlade s ustanoveniami Medzinárodnej organizácie práce. Spoločnosť Dr. Oetker nestrpí v závodoch dodávateľov a ich subdodávateľov prácu detí ani nútenú prácu. Týždenný pracovný čas a maximálna prípustná denná doba musia byť prinajmenšom v súlade s národnými právnymi predpismi a smernicami. Okrem toho musí byť mzda v súlade so zákonnou minimálnou mzdou.

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie