Flag
Zásady ochrany osobných údajov
Právny
Právny
Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na našej webovej lokalite www.oetker.sk.

Zároveň sa vzťahujú na naše profily na sociálnych sieťach a podobné online platformy, najmä Facebook, Instagram, YouTube atď.

Facebooková stránka Dr. Oetker SK – https://www.facebook.com/peciemeslaskou

Facebooková stránka Dr. Oetker Pizza SK – https://www.facebook.com/PizzaDr.Oetker

Facebooková stránka Dr. Oetker Paula SK – https://www.facebook.com/Dr.Oetker.Paula.SK

Instagramový profil Dr. Oetker SK – https://www.instagram.com/droetker_sk/

1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov pri všetkých nižšie uvedených činnostiach spracovávania je spoločnosť:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava

Dr. Oetker zákaznícka linka: 0850 638 537

2. Zodpovedná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, kedykoľvek sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava

Dr. Oetker zákaznícka linka: 0850 638 537

3. Informácie o konkrétnych činnostiach spracovávania

Právnym základom tejto činnosti spracovávania je skutočnosť, že spracovávanie údajov je potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (Čl. 6 (1) b) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/ zák. č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov – ďalej len zákon.

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na reklamné účely v prípadoch, kedy nepotrebujeme váš súhlas (napr. reklama zasielaná poštou alebo priamy marketing týkajúce sa našich vlastných podobných tovarov a služieb na základe existujúceho zákazníckeho vzťahu).

Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/ zákona). Našim oprávneným záujmom je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie informácií o našich výrobkoch.

Ďalšie informácie nájdete predovšetkým v časti „Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR, § 27 ods. 2 zákona)“. Voči týmto spracovateľským činnostiam môžete kedykoľvek bezplatne namietať, napr. tak, že nás budete kontaktovať pomocou údajov uvedených v časti „Prevádzkovateľ údajov“.

Ak sa zapojíte do súťaže o ceny, vernostného programu alebo inej akcie (napr. ak požiadate o vrátenie peňazí (cashback) z nákupu produktu, ktorý ste zakúpili v obchode) použijeme len údaje, ktoré ste poskytli v rámci danej akcie, samozrejme, pokiaľ ste nám nedali aj súhlas na ďalšie činnosti spracovávania (napr. na zasielanie informačného bulletinu).

Právnym základom tejto činnosti spracovávania je skutočnosť, že spracovávanie údajov je potrebné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (Čl. 6 (1) b) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm.b/ zákona). Informácie, ktoré zadávate do povinných polí v rezervačných formulároch, sú potrebné na to, aby ste sa mohli zapojiť do propagačnej akcie (t. j. potrebné na uzatvorenie zmluvy). Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť do propagačnej akcie zapojiť.

Kontaktovať nás môžete pomocou formulárov alebo e-mailu. Vaše údaje budeme v tomto prípade spracovávať na to, aby sme vám mohli odpovedať. Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a), f) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/, písm. f/ zákona).

Môžete sa prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu e-mailom. Vaše údaje budeme spracovávať na to, aby sme vám mohli zasielať e-maily a vyhodnotiť, ktoré e-maily ste otvorili. Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať, napr. kliknutím na prepojenie „Odhlásiť z odberu“ v niektorom z našich informačných bulletinov.

E-mailové správy zasielame prostredníctvom spoločnosti SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Nemecko (ďalej len „Evalanche“). Spoločnosť Evalanche spracováva Vaše údaje v našom mene (ako sprostredkovateľ údajov).

Pri každej návšteve našej webovej lokality spracovávame údaje v súboroch denníkov servera. Tieto údaje sa týkajú vášho koncového zariadenia a môžu obsahovať aj osobné údaje. Spracovávame predovšetkým tieto údaje:

 • operačný systém vášho koncového zariadenia,
 • prehliadač, ktorý používate,
 • názov vášho poskytovateľa internetového pripojenia,
 • IP adresa vášho zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • stránka, z ktorej ste prišli, a hľadané výrazy (ak ste nejaké hľadali),
 • webová lokalita, ktorá obsahovala prepojenie na našu webovú lokalitu.

Táto činnosť spracovávania je potrebná na zabezpečenie prevádzky nášho webového sídla, optimalizáciu obsahu a dostupnosti nášho webového sídla a na poskytovanie potrebných informácií verejným orgánom v prípade kybernetického útoku. V tom spočíva aj oprávnený záujem spracovávania týchto údajov. Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/ zákona).

Tieto údaje pravidelne odstraňujeme po uplynutí 14 dní, v prípade zneužitia po ukončení administratívneho alebo súdneho konania.

Poznámka o spracovaní údajov v Spojených štátoch  amerických

Za účelom „analytiky a personalizácie – sledovanie“ spolupracujeme s poskytovateľmi technológií ( ako spracovateľov údajov), u ktorých nie je možné vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Rovnako na účely „(Re-) Marketingu/ zdieľania údajov s tretími stranami“ a „ (Re-) Marketingu – Zdeľanie údajov s tretími stranami prostredníctvom mailových adries/ telefónnych čísiel“ spolupracujeme s partnermi, pri ktorých prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických nemožno vylúčiť.

Ak je to možné, nariaďujeme našim poskytovateľom technológií, aby spracúvali Vaše osobné údaje v dátových centrách v rámci Európskej únie.

V prípade poskytovateľov technológií alebo partnerov, ktorí majú tiež prevádzku v Spojených štátoch amerických alebo tam sídlia s inými spoločnosťami z ich skupiny spoločností, nemôžeme vylúčiť možnosť, že bezpečnostné služby USA získajú prístup k Vašim osobným údajom. Môže k tomu dôjsť napr. prostredníctvom vzdialeného prístupu alebo právne záväzného pokynu nášmu poskytovateľovi technológie alebo partnerovi. Najmä Vás to môže vystaviť riziku, že bezpečnostné služby USA môžu pristupovať k Vašim osobným údajom bez konkrétneho dôvodu a vo veľkom rozsahu a že možno nebudete môcť proti tomu v Spojených štátoch amerických podniknúť účinné právne kroky.

Naše webové sídlo využíva súbory cookie a podobné technológie, ktoré uchovávajú informácie o vašom koncovom zariadení alebo pristupujú k takýmto informáciám na nasledujúce účely:

 • Zobrazenie našich webových stránok
 • Analýzy a personalizácia – sledovanie
 • (Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie niektorých funkcií našej webovej lokality. Je to potrebné výlučne na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok. Pomocou týchto technológií môžeme napríklad:

 • Uložiť vami preferovaný jazyk a iné nastavenia, ktoré sa použijú pri vašej ďalšej návšteve.
 • Distribuovať požiadavky na zobrazenie našej webovej lokality naprieč viacerými servermi (rozloženie zaťaženia).
 • Poskytovať jednotný kontext (relácie) v rámci viacerých žiadostí o zobrazenie webovej stránky s cieľom zjednodušiť prístup do častí našej stránky vyžadujúcich prihlásenie alebo zjednodušiť proces ukončenia nákupu a platby.
 • Uložiť váš súhlas týkajúci sa nástrojov na sledovanie a aktivovať alebo deaktivovať sledovacie nástroje na základe vašich volieb.

Našim oprávneným záujmom v súvislosti s týmito spracovateľskými činnosťami je zabezpečiť nepretržitú funkčnosť našej webovej lokality a zabezpečiť aby všetky úkony používateľa boli prepojené s overeným používateľom.

Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je náš oprávnený záujem (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm.f/ zákona).

Súbory cookie a podobné technológie používame na vyhodnocovanie správania používateľov na našom webovom sídle a na jeho prispôsobenie tomuto správaniu.

Ak ste nám na to dali súhlas, budeme spracovávať informácie o vašom koncovom zariadení a prehliadači, ktorý používate (v prípade webového sídla), pri každej vašej interakcii s našim webovým sídlom. Dokážeme tak napríklad zistiť, aké jazykové nastavenie používate na našej webovej lokalite, či používate smartfón alebo stolný počítač, alebo z ktorej krajiny na naše webové sídlo pristupujete.

Okrem toho spracovávame aj informácie o vašich interakciách s našim webovým sídlom, napr. odkiaľ ste sa na naše webové sídlo dostali, ako dlho ste sa zdržali a ktoré stránky ste pri tom navštívili. Môžeme napríklad zaznamenávať údaje o tom, či ste si naše webové sídlo vyhľadali pomocou vyhľadávacieho nástroja (a ak áno, pomocou akého hľadaného výrazu), alebo či ste klikli na reklamu, ako dlho ste strávili prezeraním jednotlivých stránok a koľko stránok ste navštívili celkom.

Tieto informácie používame na analýzu správania používateľov na našom webovom sídle a jeho optimalizáciu. V niektorých prípadoch vytvárame niekoľko rôznych verzií nášho webového sídla, ktoré ponúkame rôznym používateľom a skupinám používateľov, a pomocou súborov cookie a podobných technológií vyhodnocujeme, ktorú verziu a ako využívate.

Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a/ zákona). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť úpravou nastavení sledovania. Okrem toho môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií.

Na analýzu a personalizáciu využívame nasledujúce služby:

Nástroje Google Analytics a Google Optimize poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“). Spoločnosť Google spracováva vaše údaje v našom mene (ako sprostredkovateľ údajov). Naša konfigurácia služieb Google Analytics a Google Optimize neumožňuje spoločnosti Google využívať údaje, ktoré tieto služby zhromažďujú, na vylepšovanie produktov a služieb spoločnosti Google.
Podrobnejšie informácie o súboroch cookie využívaných službou Google Analytics a lehotách ich uloženia nájdete tu. Služba Google Optimize tiež využíva súbory cookie ukladané službou Google Analytics (dokumentáciu nájdete tu).

Nástroje Google Analytics a Google Optimize poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“). Spoločnosť Google spracováva Vaše údaje v našom mene (ako sprostredkovateľ údajov). Naša konfigurácia služieb Google Analytics a Google Optimize neumožňuje spoločnosti Google využívať údaje, ktoré tieto služby zhromažďujú, na vylepšovanie produktov a služieb spoločnosti Google.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie využívaných službou Google Analytics a lehotách ich uloženia nájdete tu. Služba Google Optimize tiež využíva súbory cookie ukladané službou Google Analytics (dokumentáciu nájdete tu).

Google Firebase Analytics poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dubli 4, Írsko ( „Google“). Google spracúva Vaše údaje v našom mene ( sprotredkovateľ údajov). Naša konfigurácia nástroja Google Firebase Analytics neumožňuje Gogglu používať údaje zhromaždené prostredníctvom nástroja Google Firebase Analytics na zlepšenie produktov a služieb Google.

Spoločnosť Google je založená v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom spoločnosti Google LLC,  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Súbory cookie a podobné technológie využívame na vyhodnocovanie dosahu našich reklamných kampaní a spôsobu, akým používatelia, ktorí sa o našej webovej lokalite dozvedeli z našich reklamných kampaní, využívajú naše služby. Súbory cookie a podobné technológie tiež využívame na evidenciu údajov o tom, ktorí používatelia používajú našu webovú lokalitu, s cieľom vytvárať skupiny (tzv. cieľové skupiny) a kontaktovať tieto cieľové skupiny v rámci iných online platforiem pomocou personalizovaných reklám.

Tieto informácie tiež poskytujeme tretím osobám, ktoré ich môžu spracovávať na svoje vlastné účely.

Ak ste s tým súhlasili, budeme zaznamenávať, či ste sa na našu webovú lokalitu dostali na základe niektorej z našich reklamných kampaní a čo na našej webovej lokalite robíte. Týmto spôsobom dokážeme napríklad zaznamenať, aký podiel používateľov, ktorí videli reklamu, aj reálne využije obsah našej webovej lokality. To nám umožňuje lepšie plánovať a riadiť náš rozpočet vyhradený na reklamu.

Okrem toho zoskupujeme používateľov našej webovej lokality do tzv. cieľových skupín. Cieľové skupiny sú skupiny používateľov, ktoré vytvárame na základe určitých kritérií (napr. všetci používatelia, ktorí sa zaujímali o recepty). Ak sú používatelia patriaci do cieľovej skupiny zároveň zákazníkmi našich marketingových partnerov, dokážeme ich individuálne osloviť reklamami (remarketing) prostredníctvom platforiem našich partnerov. Informácie, ktoré má náš marketingový partner o svojich používateľoch v jednej z našich cieľových skupín, môže využívať aj on na to, aby nám navrhol podobné cieľové skupiny na zasielanie reklamy.

Na tento účel informujeme našich marketingových partnerov o tom, že ste navštívili našu webovú lokalitu a či ste navštívili nami definované stránky alebo vykonali určité úkony (napr. zaregistrovali si konto). Naši marketingoví partneri môžu tieto informácie využívať aj pre vlastné potreby, napríklad na personalizáciu vášho profilu v rámci ich platformy.

Právnym základom pre túto činnosť spracovávania je váš súhlas (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a/ zákona ). Svoj súhlas s ďalším spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť úpravou nastavení sledovania. Okrem toho môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií.

Naši marketingoví partneri sú samostatní prevádzkovatelia údajov v rámci spracovávania údajov, ktoré vykonávajú na svoje vlastné účely. Takýto marketingový partner vám tiež poskytuje vlastné informácie o ochrane údajov.

Na remarketing a zdieľanie údajov s nižšie uvedenými tretími stranami používame nasledujúce služby:

Službu Facebook Pixel poskytuje spoločnosť Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Podrobnejšie informácie o službe Facebook Pixel nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady spracovávania údajov spoločnosti Facebook.

Facebook je založený v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Službu Google Ads/Doubleclick poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“).  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré na vaše zariadenie ukladá spoločnosť Google, nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google.

Službu Google Floodlight poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“).  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré na vaše zariadenie ukladá spoločnosť Google, nájdete tu. Zároveň si prečítajte Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google.

Pozn. pre Google Ads/Doubleclick a Google Floodlight
Spoločnosť Google je založená v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom spoločnosti Google LLC,  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Službu Trade Desk Pixel poskytuje spoločnosť The UK Trade Desk Ltd.10th Floor, 1 Bartholomew Close, Londýn EC1A 7BL, Veľká Británia (ďalej len „spoločnosť The Trade Desk“). Prečítajte si aj Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti The Trade Desk (okrem iného tu nájdete aj informácie o lehotách uloženia súborov cookie), kde nájdete možnosť vyjadriť nesúhlas so spracovávaním údajov spoločnosťou The Trade Desk.

Pre Spojené kráľovstvo vydala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, § 19 ods. 1 písm.f /zákona. Spojené kráľovstvo tak ponúka primeranú úroveň ochrany spracovania osobných údajov.

Trade Desk je zriadený v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( prostredníctvom The Trade Desk Inc., 42 N. Chestnut St. Ventura, CA 93001, USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, preto nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Facebook App Ads poskytuje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal HarbourDublin 2, Írsko („Facebook“). Prečítajte si tiež Zásady ochrany údajov Facebooku.

Facebook je založený v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Ak Ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu/tel. číslo ( napr. účasťou v tombole alebo prihlásením sa k odberu nášho newslettera) a zároveň Ste s tým súhlasili, použijeme Vašu e-mailovú adresu/ tel. číslo aj na vytváranie skupín a na oslovenie týchto skupín na iných online platformách pomocou personalizovanej reklamy.

Na tento účel najskôr vytvoríme tranformačnú –„hašovanú“ verziu Vašej e-mailovej adresy /tel.čísla, t.j. vytvoríme digitálnu prezentáciu Vašej e-mailovej adresy/ tel. čísla. Túto verziu („hash“) Vašej e-mailovej adresy/tel. čísla nie je možné previesť do pôvodnej podoby Vašej e-mailovej adresy/tel. čísla. Vaša e-mailová adresa/ tel. číslo budú týmto postupom konverzie pseudonymizované.

„Hash“ Vašej e-mailovej adresy/tel. čísla zdieľame s našimi marketingovými partnermi. Ak Ste zaregistrovaný na jednej z platforiem marketingových partnerov s rovnakou e-mailovou adresou /tel. číslom, náš marketingový partner Vás môže identifikovať ako používateľa svojej paltformy. V tomto prípade budete priradený do marketingovej skupiny. Sú to skupiny používateľov, ktoré sú vytvorené na základe nami zvolených kritérií. To nám umožňuje osloviť Vás personalizovanou reklamou na platforme nášho marketingového partnera ( remarketing). Náš marketingový partner môže tiež použiť dodatočné informácie o svojich používateľoch, ktorí sú súčasťou jednej z našich skupín, aby nám navrhol podobnú skupinu. Naši marketingoví partneri môžu tieto informácie použiť aj na svoje vlastné účely, napr. na ďalšie prispôsobenie Vášho profilu na svojej vlastnej platforme.

Ak nie ste zaregistrovaný na jednej z platforiem našich marketingových partnerov alebo ste použili inú e-mailovú adresu/tel.číslo, príslušný marketingový partner vás nebude môcť identifikovať.

V oboch prípadoch, po úspešnej zhode a ak sa náš „hash“ nezhoduje s „hashmi“ marketingového partnera, príslušný marketingový partner vymaže „hash“, ktorý sme mu postúpili.

Právnym základom pre túto spracovateľskú činnosť je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Naši marketingoví partneri sú samostatnými prevádzkovateľmi spracovania údajov, ktoré vykonávajú pre svoje vlastné účely. Marketingový partner Vám tiež poskytne informácie o ochrane údajov.

Na (Re-)Marketing používame nasledujúce produkty – zdieľanie údajov s tretími stranami prostredníctvom e-mailových adries / tel. čísiel a zdieľanie údajov s nasledovnými tretími stranami.

Vlastná skupina zoznamu zákazníkov Facebooku poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko ( Facebook“). Prečítajte si tiež zásady ochrany údajov Facebooku.

Facebook je založený v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Zacielenie na zoznam zákazníkov v službe Google Display & Video 360 poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Prečítajte si tiež zásady ochrany osobných údajov Google.

Spoločnosť Google je založená v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom spoločnosti Google LLC,  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Twitter List Custom Audiences poskytuje Twitter Onternational Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko ( Twitter“). Prečítajte si tiež zásady ochrany osobných údajov Twitter.

Twitter je založený v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) a používa ich ako spracovateľov Vašich osobných údajov a preto nie je možné vylúčiť ich prenos do Spojených štátov amerických.

Zacielenie na návštevníkov Pinterest prostredníctvom zoznamov zákazníkov poskytuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerson House, 2nd Floor, Fenian street, Dublin2, Írsko („Pinterest“). Prečítajte si tiež zásady ochrany  osobných údajov Pinterest.

Spoločnosť Pinterest je založená v Spojených štátoch  amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom spoločnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA) a používa ich ako spracovateľov osobných údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Snapchat Customer List Audiences poskytuje spoločnosť Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, Londýn, W1D 5DU, Spojené kráľovstvo ( „Snapchat“). Prečítajte si tiež Zásady ochrany osobných údajov Snapchat.

Pre Spojené kráľovstvo vydala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, § 19 ods. 1 písm. f/ zákona. Spojené kráľovstvo tak ponúka primeranú úroveň ochrany spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Snapchat je založená v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej skupiny spoločností ( najmä prostredníctvom spoločnosti Snap Inc., 3000 31st Street, Santa Monica, Ca 90405, USA) a používa ich ako spracovateľov Vašich osobných údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených  štátoch amerických.

Zoznamy LinkedIn pre cielenie reklám LinkedIn na spoločnosti a kontakty poskytuje spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ( „LinkedIn“). Prečítajte si tiež zásady ochrany osobných údajov LinkedIn.

Spoločnosť LinkedIn je založená v Spojených štátoch amerických prostredníctvom iných spoločností z rovnakej  skupiny spoločností (najmä prostredníctvom LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) a používa ich ako spracovateľov údajov, takže nemôžeme vylúčiť prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických.

Naša spoločnosť má vlastnú facebookovú stránku. Služby siete Facebook poskytuje spoločnosť Meta Platform Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour , Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Pri používaní našej facebookovej stránky môže spoločnosť Facebook spracovávať osobné údaje, za ktoré zodpovedá spoločne s nami. Takéto spoločné prevádzkovanie údajov sa riadi „Dodatkom spoločnosti Facebook pre prevádzkovateľov“.

Všetky kľúčové údaje o spracovávaní údajov na našej facebookovej stránke nájdete v Zásadách spracovávania údajov spoločnosti Facebook a Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Facebook.

V týchto dokumentoch zároveň nájdete aj všetky informácie o povahe a rozsahu spracovávaných osobných údajov a vašich právach na informácie, potvrdenie, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovávania, prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právnym základom spracovávania údajov na našej facebookovej stránke je náš oprávnený záujem, oprávnený záujem spoločnosti Facebook a jej zákazníkov poskytovať reklamu, odporúčania a získavať informácie a merať údaje (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/ zákona). Voči spracovávaniu údajov spoločnosťou Facebook môžete namietať (viac informácií nájdete v Zásadách spracovávania údajov spoločnosti Facebook a Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Facebook).

Na spracovávanie údajov spoločnosťou Facebook nemáme žiaden vplyv. Od spoločnosti Facebook nedostávame žiadne údaje, ktoré by nám umožnili identifikovať používateľov facebookovej stránky alebo analyzovať ich správanie pri jej používaní. Rovnako v rámci našej facebookovej stránky nepoužívame žiadne vlastné nástroje, ktoré by nám umožnili identifikovať alebo analyzovať takýchto používateľov.

4. Odvolanie súhlasu (Čl. 7 (3) nariadenia GDPR, § 14 ods. 3 zákona)

Ak sú údaje spracovávané na základe vášho súhlasu (Čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona), svoj súhlas s ďalším spracovávaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. Našu spoločnosť môžete kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Prevádzkovateľ údajov“ alebo môžete využiť možnosti na odvolanie súhlasu uvádzané v súvislosti s konkrétnou činnosťou spracovávania.

5. Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR, § 27 zákona 18/2018 z.z.)

Ak sú údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu (Čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR, § 13 ods.1 písm.f/ zákona), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Uvedené platí aj pre profilovanie.

Ak spracovávame osobné údaje na marketingové účely, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov vo vzťahu k takémuto marketingu. Uvedené platí aj pre profilovanie týkajúce sa priameho marketingu.

6. Ďalšie práva dotknutých osôb

S ohľadom na osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžete tiež využívať nasledujúce práva:

 • Právo na prístup (Čl. 15 nariadenia GDPR, § 21 zákona)
 • Právo na opravu údajov (Čl. 16 nariadenia GDPR, § 22 zákona)
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) (Čl. 17 nariadenia GDPR, § 23 zákona)
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov (Čl. 18 nariadenia GDPR, § 24 zákona)
 • Právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 nariadenia GDPR, § 26 zákona)

Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Čl. 77 nariadenia GDPR, § 100 zákona).

7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

8. Verzia

Dátum poslednej zmeny: 11. decembra 2022

Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálnych sieťach