SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Etický kódex spoločnosti Dr. Oetker (Compliance Organisation)

Vzhľadom na značný medzinárodný rast podniku a na rastúce nároky spojené so zákonnými predpismi sa téma dodržiavania predpisov stáva čoraz dôležitejšou. Z tohto dôvodu bol pre celú skupinu Oetker vyvinutý systém kontroly dodržiavania zákonov a etického chovania zamestnancov spoločnosti (Compliance Management System). 

 

V rámci tohto systému sme zriadili organizáciu zameranú na dodržiavanie zákonov a etické chovanie zamestnancov (Compliance Organisation). Osoby poverené kontrolou dodržiavania predpisov sú k dispozícii ako neutrálni a nezávislí partneri pre všetky otázky týkajúce sa tejto oblasti.

Ak máte v súvislosti so spoločnosťou Dr. Oetker vedomosť o (možnom) porušení zákonných predpisov, máte možnosť poskytnúť nám túto informáciu – absolútne anonymne – prostredníctvom hotline podpory systému skupiny Oetker (Compliance Hotline System):

                                                                     > Anonymné nahlásenie porušenia predpisov


Alternatívnou možnosťou je obrátiť sa prostredníctvom e-mailu priamo na Organizáciu pre súlad s predpismi v našej spoločnosti.

 

Kontakt:

compliance@oetker.de

 

Ak sa chcete obrátiť priamo na skupinu Oetker, použite nasledujúcu e-mailovú adresu:

compliance@oetker-gruppe.de

 

Každý prípad dôkladne preskúmame a v prípade potreby prijmeme nutné opatrenia.