Etický kódex spoločnosti Dr. Oetker

Organizácia Compliance a Systém nahlasovania porušení zákona

Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o. je súčasťou skupiny Oetker Group.

Etické správanie v súlade so zákonom je pre skupinu Oetker Group najvyššou prioritou v jej vlastných obchodných aktivitách a tiež vo vzťahoch so všetkými obchodnými partnermi a zákazníkmi. Vzhľadom na silný medzinárodný rast skupiny Oetker Group a zvyšujúce sa právne požiadavky sa význam témy compliance značne zvýšil. Preto bol pre celú skupinu Oetker Group vyvinutý systém Compliance Management System.

V rámci tohto systému bola založená organizácia compliance, ktorej pracovníci pre compliance sú k dispozícii ako neutrálne a nezávislé kontaktné osoby pre akékoľvek otázky týkajúce sa témy dodržiavania súladu.

Skupina Oetker Group zaviedla aj systém interných informátorov, ktorý umožňuje jednotlivcom, spoločnostiam a iným organizáciám nahlasovať porušenia platných zákonov (napr. úplatkárstvo, podvody, porušovanie ľudských práv a environmentálnych predpisov), interných smerníc skupiny Oetker Group (napr. Etického kódexu) alebo Etického kódexu skupiny Oetker Group pre dodávateľov, prípadne obavy týkajúce sa potenciálneho alebo skutočného porušenia týchto predpisov.

Ak máte akékoľvek informácie o možnom porušení zákona, ktoré sa týka spoločnosti skupiny Oetker Group, máte viaceré možnosti, ako nám tieto informácie poskytnúť, a to aj úplne anonymne prostredníctvom Compliance Hotline systému skupiny Oetker Group.


K dispozícii sú nasledujúce kanály na nahlasovanie podozrení:

 • Compliance Hotline skupiny Oetker Group – zasielanie anonymných správ
  https://coho.oetker-group.com
 • Nahlasovanie podozrení e-mailom organizácii Compliance v skupine Oetker Group
  compliance@oetker-group.com
 • Nahlasovanie listom na adresu
  Dr. August Oetker KG
  Corporate Compliance Committee
  Lutterstraße 14
  33617 Bielefeld
  Nemecko (Germany)
 • Telefonické nahlasovanie prostredníctvom (bezplatnej) telefónnej služby využívajúcej hlasové správy
 • Nahlasovanie zamestnancov skupiny Oetker Group manažmentu, nadriadenému, compliance pracovníkovi (skupiny) alebo inej určenej kontaktnej osobe príslušnej dcérskej spoločnosti (napr. počas osobného rozhovoru).

Každú záležitosť dôkladne preskúmame a prijmeme potrebné opatrenia.

V rámci interných pravidiel máme definované interné zodpovednosti a spôsob vybavovania upozornení a sťažností.

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem.

Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Váš súhlas výslovne zahŕňa aj súhlas s možnosťou transferu údajov do USA v zmysle článku 49 GDPR resp. § 51 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, pričom tu môžete získať aj podrobnejšie informácie o prenose údajov technologickým dodávateľom/ poskytovateľom a partnerom v USA. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Taktiež využívame technologických  poskytovateľov, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Taktiež spolupracujeme s partnermi, ktorí môžu postúpiť Vaše údaje do USA. V takomto prípade existuje potenciálne riziko, že americké bezpečnostné služby môžu sprístupniť Vaše údaje bez predchádzajúceho upozornenia, pričom pravdepodobne proti tomu nebudete mať možnosť uplatniť účinný prostriedok v USA.

Áno

Nie