Flag
Okamihy týkajúce sa udržateľnosti
nám všetkým robia radosť
REALiZÁCIA UDRŽATEĽNÝCH ZMiEN

Myšlienka „Aj málo môže znamenať veľa“ poukazuje na to, že aj malé kroky postupne vedú k významným zmenám – najmä vtedy, keď ich robíme spoločne. Sme tu preto, aby sme vytvárali príjemné gastronomické okamihy pre všetkých. Preto sa pri výrobe produktov značky Dr. Oetker, ktoré všetci milujeme, snažíme o väčšiu udržateľnosť a inkluzívnosť.

Sme na ceste – ponúkame udržateľnejšie suroviny, neustále znižujeme obsah soli a cukru v našich produktoch, rozširujeme našu ponuku rastlinných alternatív, zlepšujeme prístupnosť receptov a v maximálnej možnej miere sa snažíme minimalizovať množstvo plastových obalov.

V spoločnosti Dr. Oetker považujeme za svoju povinnosť informovať všetkých o našich krokoch v oblasti udržateľnosti. Stanovujeme si veľké ciele a usilovne pracujeme na ich dosahovaní. Zároveň si uvedomujeme, že vždy sa dá urobiť ešte viac. Krok za krokom pracujeme na udržateľnejšej budúcnosti a v každej fáze informujeme o našich najnovších pokrokoch. Vieme, že aj vy sa snažíte chrániť planétu – preto vám chceme pomôcť urobiť viaceré menšie rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú tak veľa.

AKO ZAČAŤ

Existuje mnoho spôsobov, ako môžeme udržateľnosť zapracovať do našich každodenných činností.

Naprieč našimi 5 hlavnými oblasťami záujmu – Výživa, Udržateľne získavané suroviny, Minimalizovanie odpadu, Klimatické opatrenia a Inkluzívnosť– podnikáme kroky, ktoré postupne prinášajú veľké zmeny. Spoločne môžeme vytvoriť lepšiu budúcnosť!

ViAC O HLAVNÝCH OBLASTiACH ZAMERANiA

Správa o udržateľnosti 2022

Predstavujeme náš príbeh: naša správa o udržateľnosti opisuje našu cestu k udržateľnejšiemu podnikaniu.

Prečítajte si našu správu
Prečítajte si našu správu
Prečítajte si našu správu
Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálnych sieťach