NÁŠ SVeT

Ochrana životného prostredia

Naše výrobné závody – rovnako ako výrobky, ktoré sa v nich vyrábajú – sú veľmi rozmanité: výroby produkujúce mrazený sortiment majú vyššie požiadavky na energiu než tie, ktoré produkujú práškové výrobky ako napr. puding v prášku. Potenciál na zvýšenie energetickej úspornosti sa preto medzi jednotlivými lokalitami líši. Najvyšší je tam, kde sú potrebné procesy náročné na spotrebu energie na generovanie chladu, stlačeného vzduchu alebo pary. Vo všetkých výrobných závodoch neustále hľadáme opatrenia, ako znížiť energetickú náročnosť výroby.

Vedľajším výsledkom našej výrobnej činnosti sú negatívne vplyvy na životné prostredie najmä zo spotreby energií, ktoré priamo súvisia so vznikom emisií CO2. Zvyškový odpad vo výrobnom procese (obaly od surovín, obalových a pomocných materiálov) tiež zaťažuje životné prostredie. Neustále zlepšovanie našich výrobných procesov a zodpovedné používanie zdrojov je významnou súčasťou prísľubu kvality spoločnosti Dr. Oetker.

 

Neustále optimalizujeme všetky výrobné procesy.

 

Vo výrobe, logistike aj v každodennom kancelárskom živote preto venujeme pozornosť čo najúspornejšiemu využívaniu energií, bránime plytvaniu a šetríme vodu.

Energetická úspornosť a emisie skleníkových plynov

Aby sme znížili spotrebu energie a súvisiacich emisií CO2, zaviedli sme systém riadenia energií. Spoločne so systémom environmentálnej kontroly ponúka komplexný prehľad o príslušnej spotrebe. Vďaka tomu získavame informácie, ktoré využívame pri návrhoch úsporných opatrení.

Opatrenia pre energetickú úspornosť
V našom výrobnom závode v Kladne využívame odpadové teplo vzniknuté pri výrobe stlačeného vzduchu na vykurovanie pomocných výrobných priestorov. Pri vykurovaní zvyšného areálu sa spoliehame na energetické zdroje s nižšími emisiami, ako je diaľkové vykurovanie. Tiež pravidelne zaznamenávame a vyhodnocujeme spotrebu energie, aby sme mohli optimalizovať naše procesy.

Zníženie emisií skleníkových plynov
Emisie generované spoločnosťou Dr. Oetker v Českej republike i na Slovensku vznikajú najmä z používania elektrickej energie. Toto využitie energie je hlavnou príčinou emisií skleníkových plynov. Prepravná logistika (surovín a hotových výrobkov) k tomu prispieva len minimálne. Emisie z vlastného vozového parku spoločnosti majú na celkových emisiách najnižší podiel.

Konkrétne príklady realizácií na zníženie spotreby energií vo výrobnom závode Kladno sú nasledujúce: výmena okien výrobnej haly i administratívnej budovy, zateplenie striech všetkých budov v areáli, výmena osvetlenia za úsporné LED svietidlá.

PDF na stahnutie: Medzinárodná environmentálna politika Dr. Oetker

 

Optimalizovaná logistika

Z výrobných závodov sa výrobky Dr. Oetker prevážajú do skladov obchodných partnerov. Táto doprava je realizovaná nákladnými autami. Poskytovatelia prepravných služieb musia spĺňať emisné štandardy Euro IV, pričom väčšina vozidiel má už prísnejšie emisné triedy V a VI. Väčšinu tejto dopravy riadime sami alebo úzko spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb, aby sme dosiahli čo najväčšie možné úspory nákladov i emisií CO2. Samozrejmosťou pri tom je využívanie plne naložených vozidiel alebo optimalizácia plánovaných trás.

Odpad

Výrobné zariadenia spoločnosti Dr. Oetker generujú organický biologicky odbúrateľný odpad a anorganický odpad, ktorý sa musí likvidovať oddelene. Preto prebieha v našich výrobných závodoch v Českej republike a na Slovensku dôkladné triedenie odpadov tak vo výrobe, ako aj v administratíve. Vytriedený odpad je z veľkej časti odovzdaný na recykláciu alebo ďalšie využitie. Miera využitia takto vytriedeného odpadu vo výrobnom závode Kladno i Boleráz v SR tvorí viac než 80 %.

Neustále pracujeme na optimalizácii výrobných procesov s cieľom zníženia množstva odpadu.

PDF na stahnutieCertifikát ENVI-17098 2020

 

Voda

Výrobné závody Dr. Oetker v ČR i SR nepoužívajú vodu pri technologickom postupe výroby práškových zmesí. Voda je používaná na nevyhnutnú sanitáciu výrobných zariadení a na zaistenie vysokých hygienických štandardov. Spotreba vody je pravidelne monitorovaná s cieľom minimalizácie spotreby.

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie