NÁŠ SVeT

Riadenie dodávateľov

Rovnako ako pri akomkoľvek rokovaní s partnermi aj riadenie dodávateľov vyžaduje jasné špecifikácie a smernice na úspešnú spoluprácu.

Naši dodávatelia sú významnými partnermi spoločnosti, s ktorými chceme mať férové obchodné vzťahy na báze ducha partnerstva. Konštruktívny dialóg a blízka spolupráca tvoria pevný rámec na nakupovanie vysoko kvalitného tovaru, ktorý bol vyrobený v maximálne spoločensky kompatibilných a environmentálne šetrných podmienkach.

 

Dodávatelia, s ktorými spolupracujeme, sa musia zaviazať k dodržiavaniu našich požiadaviek na kvalitu a udržateľnosť.

 

Definovali sme na to príslušné požiadavky v rôznych špecifikáciách a smerniciach, ktoré sú pre dodávateľov povinné. Naši nákupcovia s tým pri výbere dodávateľov počítajú. Smernice pre nákupy zahŕňajú Manuál pre dodávateľov, Kódex správania dodávateľa a Potravinársky štandard Dr. Oetker. V rámci riadenia dodávateľov tieto dokumenty neustále upravujeme, napríklad pri zmene požiadaviek, alebo ak identifikujeme iné kľúčové aspekty na udržateľnosť.

Manuál pre dodávateľov a Kódex správania dodávateľa

V Manuáli pre dodávateľov a v Kódexe správania dodávateľa nešpecifikujeme len vysoké štandardy kvality, ale tiež požiadavky na opatrné využívanie prírodných zdrojov a zhodu s medzinárodne uznávanými spoločenskými štandardami, tak v našej vlastnej produkcii, ako aj u našich dodávateľov. Požadované štandardy sú v súlade s ustanoveniami Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

V súlade s tým spoločnosť Dr. Oetker netoleruje detskú prácu alebo nútenú prácu v dodávateľských spoločnostiach ani u ich subdodávateľov a musí byť zaručené právo na slobodu združovania sa a na kolektívne vyjednávanie. Týždenný pracovný čas aj maximálny denný pracovný čas musia minimálne zodpovedať národným zákonom a smerniciam. Ďalej musia tiež mzdy spĺňať zákonné alebo priemyselné minimálne štandardy – podľa toho, ktoré sú vyššie.

Potravinársky štandard spoločnosti Dr. Oetker.

Potravinársky štandard spoločnosti Dr. Oetker doplňuje Manuál pre dodávateľov a Kódex správania dodávateľa s požiadavkami, ktoré sa špecificky týkajú dodávaných surovín a produktov. Okrem požiadaviek týkajúcich sa kvality, bezpečnosti potravín a vysledovateľnosti sú definované tiež požiadavky na udržateľnosť pri niektorých surovinách. Napríklad musia byť k dispozícii certifikáty udržateľnosti pre palmový olej, kakao a čokoládu, tuniaky musia byť lovené spôsobom šetrným k delfínom a používanie antibiotík u zvierat chovaných pre mäsové produkty je povolené len na liečbu chorôb. Kurčatá, vajcia a vaječné produkty môžu pochádzať len od sliepok chovaných v halách. Okrem toho je vylúčené používanie geneticky modifikovaných surovín.

Náš systém hodnotenia dodávateľov

Okrem nákupných štandardov sme vyvinuli pre našich dodávateľov aj systém hodnotenia, ktorý pomáha našim nákupcom posudzovať a rozvíjať dodávateľov. Dodávatelia sú hodnotení pri náročných testovacích postupoch s ohľadom na kvalitu tovaru a podľa kritérií udržateľnosti, ako napríklad bezpečnosť práce, riadenie zdravia, ochrana životného prostredia, ľudské práva, pracovné podmienky alebo boj proti korupcii. Po dokončení viacfázového procesu hodnotenia, známeho tiež ako audit, sú dodávatelia kvalifikovaní pre spoločnosť Dr. Oetker. Už v prípade drobných až miernych odchýlok od stanovených požiadaviek sa začínajú a implementujú nápravné opatrenia. Ak potenciálny dodávateľ javí známky toho, že nebude spolupracovať alebo že nebude schopný zaviesť nápravné opatrenia, bude spoločnosťou Dr. Oetker zablokovaný. Aj u úspešne kvalifikovaných dodávateľov pokračujú pravidelné kontroly, aby bola dlhodobo zaistená zhoda so všetkými požiadavkami.

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie