NAŠA SPOLOČNOSŤ

Atraktívny zamestnávateľ

Spoločnosť Dr. Oetker je už od svojho založenia pred viac než 130 rokmi zodpovedným a spoľahlivým zamestnávateľom.

Vytváranie a udržiavanie pracovných miest považujeme za významný spoločenský mandát. Základom našej personálnej politiky je bezpečnosť a kontinuita, rovnako ako rozmanité kariérne a rozvojové príležitosti. Tento postoj bol potvrdený vysokou úrovňou lojality našich zamestnancov. V priemere trvá pracovný pomer pre spoločnosť Dr. Oetker v Českej republike 11 rokov a na Slovensku 16 rokov.

Kultúra hodnôt spoločnosti Dr. Oetker

Vďaka svojej dlhej tradícii a histórii je naša rodinná firma charakteristická svojou špeciálnou firemnou kultúrou. Významnými míľnikmi sú tu bezpečnosť, kontinuita, dôvera, vzájomný rešpekt, spoľahlivosť a vysoká miera ocenenia každého jednotlivca. Rovné príležitosti a dlhodobá podpora zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov sú základnými predpokladmi na to, aby mohli zamestnanci rozvíjať svoj potenciál v prostredí dôvery – a pomohli tak utvárať budúcnosť spoločnosti. Naša spoločnosť praktikuje „kultúru otvorených dverí“, v ktorej je názor každého jednotlivca vždy vítaný. Spolupráca v rámci tímov je charakteristická vysokou mierou otvorenosti a kolegiálnej kooperácie.

Naša kultúra hodnôt zvyšuje spokojnosť všetkých zamestnancov. Pravidelne vykonávame prieskumy medzi zamestnancami, v ktorých vždy zaznamenáme veľmi dobré hodnotenie spokojnosti. Týmto spôsobom neustále získavame cenné návrhy na zmeny. Vo výsledku môžeme prijímať opatrenia, ktoré prispievajú k vytváraniu ešte lepšieho pracovného prostredia, a tým ďalej zvyšovať mieru spokojnosti a zapojenia každého jednotlivca. Medzi ďalšie centrálne nástroje patrí ročné hodnotenie zamestnancov, počas ktorého nadriadení so zamestnancami otvorene diskutujú o jednotlivých pracovných situáciách a spoločne si stanovujú ciele a perspektívy.

Firemná kultúra sa v časoch digitálnej transformácie a spoločenských zmien samozrejme neustále vyvíja. Agilné učenie a nové pracovné metódy ovplyvňujú spoluprácu novými spôsobmi. Ochrana našich zásadných hodnôt na jednej strane a ich ďalší rozvoj na strane druhej pre nás predstavujú dôležitý záujem a zároveň výzvu.

Využitie dobrých nápadov naprieč lokalitami hrá vo firemnej kultúre spoločnosti Dr. Oetker orientovanej na zamestnancov významnú rolu. Existuje firemný program Dobrých nápadov, ktorý je otvorený všetkým zamestnancom. Ktokoľvek môže upozorniť na potenciál na zlepšenie v rôznych oblastiach spoločnosti a podieľať sa na príprave riešenia, čím aktívne a udržateľne utvára budúcnosť spoločnosti.

Hľadanie a rozvoj talentov

Sú to naši zamestnanci, ktorí stoja za úspechom spoločnosti Dr. Oetker. Náš spôsob práce je charakterizovaný zapálením, oddanosťou a snahou urobiť to najlepšie pre našich spotrebiteľov: veď, koniec-koncov, „Kvalita je ten najlepší recept“.

Ako medzinárodná spoločnosť ponúkame rôzne pracovné príležitosti pre mladých profesionálov aj pre špecialistov a manažérov. Keď hľadáme nových zamestnancov, kladieme od začiatku veľkú váhu na osobný dialóg s potenciálnymi zamestnancami. Naším hlavným záujmom je prilákať kandidátov, ktorí sú pre spoločnosť a konkrétnu oblasť zodpovednosti najvhodnejší. Rovnaký význam pre nás má trvalý rozvoj zamestnancov a ich udržanie. Podporujeme kultúru celoživotného vzdelávania a v tejto súvislosti ponúkame celý rad rozvojových aktivít, ktoré podporujú našich zamestnancov v ich individuálnych fázach pracovného života, rozvíjajú ich kvalifikáciu, záujmy a individuálne schopnosti.

Spravodlivé odmeňovanie a sociálne benefity

Spoločnosť Dr. Oetker ponúka svojim zamestnancom okrem spravodlivého odmeňovania na základe výkonu ešte komplexné sociálne benefity. Tak vytvára spoločnosť významný predpoklad na získavanie kvalifikovaných zamestnancov a ich udržanie v dlhodobom horizonte. Spravodlivé odmeňovanie je zaisťované pravidelnými analýzami a porovnaním s trhom práce. Dôkazom správnosti tejto cesty je nízka fluktuácia, dlhotrvajúca lojalita k firme a dĺžka pracovného pomeru (priemerne 11 rokov v ČR a 16 rokov v SR).

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI DR. OETKER
Ako môžete utvárať budúcnosť s kvalitou

V spoločnosti Dr. Oetker sú v centre všetkého, čo robíme, ľudia. Preto ponúkame viac než prácu. S nami môžete utvárať budúcnosť – svoju i našu.

Zistite viac o kariérnych príležitostiach v spoločnosti Dr. Oetker
Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie