Naša spoločnosť

Za inšpirujúce pracovné prostredie

Zavádzame kultúru, v ktorej sa môžu ľudia rozvíjať v rozmanitom, bezpečnom a inšpirujúcom pracovnom prostredí.

Spoločnosť Dr. Oetker dlhodobo patrí k najlepším svetovým zamestnávateľom. Naposledy sa to potvrdilo v roku 2020 v rebríčku „Najlepší svetový zamestnávateľ“ časopisu Forbes („World‘s Best Employer“-Ranking) v oblasti potravinárskeho priemyslu (Food). Chceme si tento vysoký štandard udržať. Preto podporujeme diverzitu a rovné príležitosti. Zaisťujeme najvyššiu možnú bezpečnosť pri práci a dávame každému jednotlivému zamestnancovi pocit domova.

Bezpečnosť pri práci

  • Naším cieľom je úplne zamedziť pracovným úrazom.
  • Do roku 2025 zavedieme systém riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci vo všetkých výrobných závodoch, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávaným štandardom ISO 45001.

Právo na slobodu združovania v odboroch a kolektívne vyjednávanie

  • Úzko spolupracujeme so zástupcami zamestnancov.
  • Zaručujeme, že naši zamestnanci môžu s týmto cieľom vytvárať organizácie podľa vlastného výberu a vstupovať do nich.

Záruka rovnoprávnosti a rozmanitosti hodnôt

  • Trvalo posilňujeme našu kultúru diverzity, inklúzie a rovnosti.
  • Zaručujeme rovnosť všetkým ľuďom bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, náboženstvo, kultúru a národnosť, fyzické a duševné schopnosti, vzdelanie alebo iné vlastnosti. Podporujeme diverzitu pri prijímaní nových kolegov a personálnom rozvoji.

Nulová tolerancia k akémukoľvek druhu diskriminácie alebo obťažovaniu

  • Prostredníctvom ľahko dostupných mechanizmov sťažností pre všetkých zamestnancov.

Výplata vo výške existenčného minima pre každého zamestnanca

  • Zaručujeme výplatu vo výške definovaného životného minima, ktorá všetkým našim zamestnancom umožní naplňovať nielen základné potreby svojich rodín, ale i slušnú životnú úroveň bez potreby ďalších dotácií a dávok.
  • Každé dva roky sa vykonáva aktualizácia tohto životného minima vo všetkých lokalitách Dr. Oetker. V nutných prípadoch potom mzdy príslušným spôsobom upravujeme.
Naša spoločnosť
Atraktívny zamestnávateľ
Žijeme v „kultúre otvorených dverí“ a dávame zamestnancom možnosť prispievať svojimi nápadmi najrôznejšími spôsobmi. Viac
Naša spoločnosť
Záväzok diverzity
Spoločnosť Dr. Oetker ponúka konštruktívne pracovné prostredie s rovnými príležitosťami pre každého. Viac
Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie