NAŠE POTRAVINY

Kvalita je najlepší recept

Značka Dr. Oetker bola vždy synonymom pre vysoko kvalitné výrobky, pri ktorých je zaručený úspech a ktoré ponúkajú neopakovateľný chuťový zážitok.

Spoločnosť Dr. Oetker vždy dodržiavala prísnu politiku kvality. Pomocou modernej analytickej technológie sme schopní detegovať prípadnú prítomnosť nežiadúcich mikroorganizmov a rezíduí nebezpečných látok v surovinách. Vo výrobe platia najprísnejšie hygienické požiadavky. Tiež zaisťujeme, aby sa tovar počas prepravy nepoškodil a zostal jasne identifikovateľný.

Vďaka prísnej politike kvality môžeme identifikovať možné riziká pri výrobe a transporte výrobkov a zároveň pri vývoji výrobkov v ranej fáze, čím včas eliminujeme možné riziká. Naše požiadavky v oblasti bezpečnosti a kvality potravín prekračujú daný právny rámec. V „Potravinárskom štandarde Dr. Oetker“ definujeme prísne limity na suroviny, polotovary, dodaný tovar i hotové výrobky a požadujeme ich splnenie od našich partnerov.

 

„Kvalita je ten najlepší recept“ – tento dobre známy slogan je pre spoločnosť Dr. Oetker oveľa viac než len reklamné heslo.

 

Kvalita značky Dr. Oetker neznamená len výnimočnú chuť a zaručený úspech pri príprave výrobku, ale tiež najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti výrobkov vďaka dôkladnému výberu surovín a plneniu prísnych štandardov kvality v priebehu celého výrobného procesu.

Najlepšia kvalita platí pre každú ingredienciu

Či ide o kakao, múku, mlieko alebo syr, kontrolujeme kvalitu každej suroviny v našich receptúrach, aj keď sa jej pridáva len minimálne množstvo. Spoločnosť Dr. Oetker zaisťuje kvalitu všetkých svojich surovín okrem iného aj komplexným riadením dodávateľského reťazca a prísnou kontrolou špecifikácií. Zodpovedajúce požiadavky na dodávateľa sú definované v „Potravinárskom štandarde Dr. Oetker“. V závislosti od typu suroviny platia rôzne požiadavky: označovanie podľa potravinárskych zákonov, mikrobiologické vlastnosti surovín, obsah pesticídov a mykotoxínov, nutričné hodnoty, alergény, pôvod, vzhľad a fyzikálne vlastnosti. Pomocou senzorických testov kontrolujeme suroviny hneď po prijatí z hľadiska ich vzhľadu, konzistencie, chuti a zápachu. Ak niektorá surovina nevyhovie našim požiadavkám, nie je prijatá na ďalšie spracovanie vo výrobe. V rámci pravidelného posudzovania rizika tiež vykonávame audity dodávateľov a hodnotíme výkonnosť dodávateľov s ohľadom na vysoké štandardy kvality a zhodu so špecifikáciami Dr. Oetker.

Bezpečnosť od prvého nápadu na výrobok až k narodeninovej oslave v kruhu rodiny

Bezpečnosť potravín je zásadnou súčasťou kvality našich výrobkov. Naše úsilie v tomto ohľade začína už v prvej fáze návrhov výrobkov a obalov a hrá rozhodujúcu rolu pri výbere a kontrole surovín. Vo výrobe znamená zaistenie kvality neustále monitorovanie štandardov a limitných hodnôt a zároveň prísne dodržiavanie hygienických predpisov. Počas transportu výrobkov z výrobného závodu musí byť najmä zaistené, aby sa tovar nepoškodil. Zásadná je tiež jasná sledovateľnosť pôvodu výrobkov. Koncovou fázou systému riadenia kvality je pravidelné testovanie či naše výrobky zodpovedajú prianiam a požiadavkám spotrebiteľov. Začiatočná a spomínaná koncová fáza systému sú teda prepojené, pretože zohľadnenie priania spotrebiteľov a ich požiadaviek je pre vývoj a zlepšovanie nových výrobkov podstatné.

Všetky výrobné závody Dr. Oetker sú certifikované podľa ISO 9001 na riadenie kvality a ISO 22000 pre bezpečnosť potravín.

Zaistenie kvality v spoločnosti Dr. Oetker sa drží konceptu HACCP (systém používaný na identifikáciu, hodnotenie a kontrolu dôležitých zdravotných rizík v potravinách). Zodpovedajúce kontrolné opatrenia zaisťujú bezpečnosť a kvalitu výrobkov v presne definovaných kontrolných bodoch, ktoré by mohli byť pre bezpečnosť potravín kritické. Prevádzkujeme tiež dátový informačný systém, vďaka ktorému môžeme presne kontrolovať jednotlivé výrobné procesy a dáta z merania. Týmto spôsobom zostávajú všetky výrobné kroky neskôr stále vysledovateľné, aby bolo možné určiť možné zdroje chýb a zaručiť vysledovateľnosť výrobkov.

Optimálne obaly pre naše výrobky

Bez ohľadu na to, či ide o vrecko, škatuľku, alebo téglik, obaly potravín by mali byť stabilné, ľahko otvárateľné a recyklovateľné. Okrem toho je obal vyvinutý tak, aby ponúkal dostatočnú ochranu počas dopravy a skladovania po celý čas až do spotreby výrobku. Pri definovaní obalov pre jednotlivé výrobky je ďalším cieľom čo najnižšia prepravná hmotnosť, aby bol objem obalov čo najmenší s ohľadom na zaťaženie životného prostredia. Kedykoľvek je to možné, používame recyklovaný kartón.

Zároveň nesmie dochádzať k žiadnym nežiaducim interakciám s potravinami. Spoločnosť Dr. Oetker vyberá vhodné materiály cieleným spôsobom a výrobcovia našich obalov musia preukázať ich bezpečnosť s ohľadom na konkrétny výrobok. Okrem toho nechávame svoje obaly skúmať nezávislými inštitúciami. Spoločnosť Dr. Oetker od roku 2012 používa minerálne bezolejové tlačové atramenty a fólie s bariérovou funkciou, aby zabránila prenosu škodlivých minerálnych olejov z obalu na výrobok.
 

Spoločnosť  Dr. Oetker od roku 2021 používa minerálne bezolejové tlačové atramenty.

Udržateľná spotreba

V kontexte inovatívneho a udržateľného vývoja výrobkov je zvláštna pozornosť venovaná témam získavania surovín, spotreby energie a balenia.
Rastúca snaha zákazníkov pozitívne prispievať k udržateľnému stavu životného prostredia vyžaduje, aby suroviny používané vo výrobkoch boli získané v záujme udržateľnosti. Spoločnosť Dr. Oetker preferuje vo svojich výrobkoch udržateľne získané suroviny.

Veľký dôraz kladieme aj na prevenciu plytvania potravinami. Prioritou je zamedzenie plytvania vo výrobe. Významnú rolu hrá tiež znižovanie potravinárskeho odpadu v maloobchodnej sieti a medzi spotrebiteľmi. Vďaka najdlhšej možnej trvanlivosti a vhodným veľkostiam porcií pomáhame spotrebiteľom udržiavať množstvo odpadu čo najnižšie.

NÁŠ SVeT
Riadenie dodávateľov

Zistite viac o kritériách, ktoré musia naši dodávatelia spĺňať.

Viac
NÁŠ SVeT
Zameranie na suroviny

Aby sme mohli zaistiť kvalitu a zároveň aj environmentálnu a spoločenskú kompatibilitu, dokonca aj pri kritických surovinách, definovali sme obzvlášť vysoké požiadavky.

Viac
Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie