Skip to main content
Kyselina citrónová
Inšpirácia
hero banner image
Inšpirácia

Čo je kyselina citrónová?

Kyselina citrónová je slabá organická kyselina, ktorá má vzorec C6H8O7. Objav kyseliny citrónovej je pripisovaný perzskému alchymistovi z 8. storočia Abú Músa Džábir ibn Hajjánovi. Prvýkrát ju však izoloval, až v roku 1784, švédsky chemik Carl Wilhelm Scheele, ktorý ju vykryštalizoval z citrónovej šťavy. Aj preto sa namiesto označenia kyselina 3-karboxy-3-hydroxypentandiová udomácnil názov kyselina citrónová.